Wilt u weten welke woningbouwkavels en bedrijfskavels te koop zijn binnen de gemeente Lochem? Op de website bouwkavelslochem.nl vind u alle informatie.

Weet u wat u moet doen als u een huis of een bedrijf wilt bouwen? Mag u zomaar alles bouwen? Op de pagina droomhuis in 8 stappen vind u meer informatie over hoe het aankooptraject verloopt.

Meer informatie

In de Woonvisie Lochem 2018-2025 staat het woonbeleid voor de komende jaren.

In de kernvisie Wonen werkt de gemeente aan plannen per kern.