Laatste verkiezingsnieuws

7 juli

De vervroegde Tweede Kamerverkiezing zijn op 22 november 2023. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. Partijen die willen deelnemen aan deze verkiezing kunnen tot uiterlijk 28 augustus 2023 hun…

28 maart

De definitieve uitslagen van de verkiezing voor Provinciale Staten en waterschap Rijn en IJssel 2023 zijn definitief. De uitslagen zijn te bekijken op de websites van de provincie en het waterschap.

17 maart

Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen plaats.

15 maart

Woensdag 15 maart 2023 kozen inwoners de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. De voorlopige uitslagen zijn bekend.

21 maart

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Lochem is definitief. Het Centraal Stembureau stelde de uitkomst vanmorgen vast. Daarin zijn geen wijzigingen ten opzichte van de voorlopige uitslag. In…