Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

  • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
  • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
  • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
  • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
  • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
  • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
  • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
  • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
  • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Bekijk de stappen in beeld en tekst. Stemmen: hoe werkt dat? | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Blanco stemmen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt bij het stemmen één kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

Stemmen voor kiezers met een beperking

Toegankelijkheid stembureaus voor mensen met een beperking

Alle onze stemlokalen zijn toegankelijk met een rolstoel of rollator. In het gemeentehuis in Lochem is voor elke verkiezing een kandidatenlijst in braille aanwezig. Op de website kunt u binnenkort de ingesproken kandidatenlijsten luisteren.

Voor mensen in een rolstoel is er minstens één stemhokje met een verlaagd schrijfblad.

​​​​​​​Informatie over de verkiezingen in Nederlandse Gebarentaal

In deze video’s (binnenkort online) vind u informatie over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Algemene volmacht voor iemand met verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. 

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vindt u uitleg en kunt u oefenen.

 

Stemmen tellen en het vaststellen van de uitslag

Op woensdag 22 november om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. In deze video zie je uitleg over het tellen van de stemmen.

Het gemeentelijk stembureau controleert op donderdag 23 november alle processen verbaal van de stembureaus in de raadzaal van het gemeentehuis, Hanzeweg 8. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijke stembureau een hertelling uit. Aan het einde van zijn zitting, stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast. Ook daarbij ben je welkom om te komen kijken.

Mocht het tot een hertelling komen, dan is de hertelling ook openbaar.

Meer informatie

Bekijk hier de infographic ‘Stemmen tellen, hoe gaat dat? (pdf, 95 KB) ’