Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

 • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Bekijk de stappen in beeld en tekst. Stemmen: hoe werkt dat? | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Wie mag er stemmen bij de Europees Parlementsverkiezing

Om te mogen stemmen bij de Europees Parlementsverkiezing, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • U heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie. Zie Niet-Nederlandse inwoners | Kiesraad.nl
 • U bent op 6 juni 2024 18 jaar of ouder;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Deze ontvangt u uiterlijk 23 mei 2024. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de Europees Parlementsverkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Geldige identiteitsbewijzen zijn:

 • Paspoort;
 • Identiteitskaart;
 • Rijbewijs.

Blanco stemmen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeer ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt bij het stemmen 1 kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt dan alleen mee voor de berekening van de opkomst.

Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen.

Tellen van de stemmen

Het tellen van de stemmen is openbaar. Hieronder leest u waar en wanneer de stemmen geteld worden.

Tellen op de stembureaus

Donderdag 6 juni worden de stemmen na 21.00 uur op het stembureau geteld.

Gemeentelijk stembureau

De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau is vrijdag 7 juni 2024 om 09.00 uur in het gemeentehuis, Hanzeweg 8, te Lochem. 
Maandag 10 juni om 9.00 uur wordt deze zitting ook in het gemeentehuis, Hanzeweg 8 te Lochem hervat en wordt de voorlopige uitslag vastgesteld.

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau.