De erfgoedcommissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd voorlichting en advies te geven over het (gemeentelijke) erfgoed.

Welstand-plus commissie

Restauratieplannen en vergunningaanvragen worden in eerste instantie voorgelegd aan de Welstand-plus commissie. In deze commissie zitten niet alleen leden van welstand, maar ook een lid van de erfgoedcommissie. De Welstand-plus commissie handelt in principe alle aanvragen af. Wanneer het noodzakelijk of wenselijk is, worden restauratieplannen en vergunningaanvragen voorgelegd aan de erfgoedcommissie. Dit is vooral het geval bij grootschalige of complexe aanvragen/plannen.

Wie zit er in de erfgoedcommissie?

De erfgoedcommissie bestaat uit 6 leden, die op grond van hun belangstelling en hun deskundigheid voor de monumentenzorg of een onderdeel daarvan, geselecteerd worden. De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

De leden van de erfgoedcommissie zijn:

  • De heer J.A.M. Giesen - voorzitter
  • De heer C.J. Frank - architectuur/restauratiedeskundige
  • De heer J. Stokvisch - Historisch Genootschap
  • Mevrouw Mevrouw H. Bos - bouwhistorisch adviseur
  • De heer V.C. Sleebe - monumenteneigenaar
  • De heer H. Hietbrink - De Elf Marken

Vergaderingen en verslagen

De geplande vergaderdata in 2024 zijn:

  • nog niet bekend

U kunt de aankondigen van de vergaderingen en de verslagen van de erfgoedcommissie ook op deze website lezen.

Rijksmonumenten en de erfgoedcommissie

Voor rijksmonumenten geldt dat eerst advies wordt gevraagd aan het georganiseerd overleg Cultuurhistorie in Arnhem. Op basis van de ingediende aanvraag en het advies uit Arnhem geeft de erfgoedcommissie advies aan het college.