De Vereniging Almens Belang (VAB) is opgericht in 2006 en komt voort uit de Federatie van Almense Sportverenigingen, die uit 1972 stamt. Het bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 13 leden. Ten minste één bestuurslid vertegenwoordigt ondernemersvereniging Almen, één lid heeft zitting namens stichting “Ons Huis” en één lid vertegenwoordigt de (sport)verenigingen.

Wat doen wij?

De VAB behartigt de belangen van het dorp en zet zich in voor de leefbaarheid van ons dorp, in de meest brede zin van het woord. Daarvoor onderhoudt zij contacten met de gemeente, andere overheden, organisaties en verenigingen. Daarbij treedt zij niet alleen op als belangenbehartiger, maar ook als initiatiefnemer en initiatiefdoorgever. De VAB hecht niet alleen veel waarde aan een goed en regelmatig contact met de gemeente, maar bovenal ook met deinwoners. Daarom houdt de VAB met enige regelmaat dorpsavonden, geeft ze een dorpskrant (de Almenak) en e-mailnieuwsbrief (de ADI) uit en kan er voorafgaand aan de bestuursvergaderingen worden ingesproken. Ze werken samen in werkgroepen aan verbeteringen in Almen dorp op de gebieden mobiliteit, wonen en voorzieningen. Alle inwoners van het dorp en het buitengebied van Almen van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van de VAB. Wilt u zich als lid opgeven? Neemt u dan contact op met de secretaris.

Contactgegevens

Secretaris: Jan Kuil
Telefoon: 06 - 82420094
E-mail: vab@almen-info.nl
Website: www.almen-info.nl
Twitter: @VAB_Almen
Facebook: www.facebook.com/hetdorpAlmen

Achter (staand) van links naar rechts: Niko Venneker, Liza Westendorp en Sandra de Monchy
Middend (zittend) van links naar rechts: Henk Berends, Gertie Tuller en Peter Schieven
Voor van links naar rechts: Jan Tuitert, Herman Minkjan, Wilco Pelgrum, Anja Harkink en John Hendriks