De vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth is van en voor het dorp. Het bestuur bestaat uit minimaal 7 bestuursleden die ook zitting hebben in een commissie. Het Dorpsplan is leidend bij de activiteiten. Het Dorpsplan staat op de website van de vereniging. Daarnaast is er aandacht voor individuele problemen van inwoners en ondernemers en wil de vereniging een spil in het dorpsgebeuren zijn.

Wat doen wij?

De uitvoering van het Dorpsplan staat hoog op de agenda. Daarbij zijn onderwerpen als leefbaarheid en toerisme speerpunten. Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth onderhoudt contacten met de gemeente Lochem om de leefbaarheid van het dorp op peil te houden en zo nodig te verbeteren. Daarnaast luistert de vereniging naar initiatieven en wensen die er leven. 

Contactgegevens

Secretaris: Deodata Strookappe
Telefoon: 06 -22427333
E-mail: secretaris@plaatselijkbelangharfsen.nl
Website: www.plaatselijkbelangharfsen.nl

de bestuursleden v.l.n.r. Jan Los, Deodata Strookappe, Hans Enderink, Aldi Preuter en Ellis Frans-Kapma