Wat doet de Dorpsraad Gorssel?

De Dorpsraad vertolkt de opvattingen van de inwoners van Gorssel over belangrijke zaken uit het dorp en draagt die uit naar de gemeente Lochem of andere instanties. De Dorpsraad ontwikkelt ook zelf initiatieven. De Dorpsraad streeft naar een open overleg met de gemeente en andere instanties.

Dorpsplan

Uitgangspunt bij veel activiteiten van de Dorpsraad is het Dorpsplan Gorssel 2018- 2023 dat met veel inbreng van de bevolking begin 2018 tot stand is gekomen. Het plan verwoordt de visie van de inwoners van Gorssel. Er is een aantal werkgroepen actief met de uitvoering van de in het Dorpsplan genoemde wensen en ideeën. Zo speelt op dit moment welke voorzieningen er in Gorssel moeten worden.

Uw stem telt!

Belangenbehartiging kan alleen als de Dorpsraad goed op de hoogte is van alles wat in Gorssel speelt. Wij stellen het zeer op prijs uw ideeën te vernemen. Maar wij horen het ook graag wanneer u het niet eens bent met het beleid van de Dorpsraad.

Een groot draagvlak is belangrijk om onze stem luid en duidelijk te laten horen. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners lid zijn van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. Veel inwoners zijn al lid. U nog niet? Meld u aan als lid op onze website.

Contactgegevens: 

Voorzitter: Otto van Harmelen (06-15 64 23 28) 
info@dorpsraadgorssel.nl
www.dorpsraadgorssel.nl

Herman Beekhuis, Pam van 't Hof, Otto van Harmelen, Marije Alma, Paul Wiegerinck