De vereniging Dorpsraad Epse/Joppe heeft als doel om samen met de inwoners van Epse/Joppe op te komen voor een leefbare gemeenschap in al haar facetten. Het gaat om belangen die de leefgemeenschap als geheel ten goede komen. Minstens een keer jaar houdt de Dorpsraad een openbare bijeenkomst waarbij iedereen welkom is. Over de bijeenkomst publiceert de Dorpsraad zoveel mogelijk via het huis-aan-huisblad De Gids en de website. Het bestuur heeft regelmatig overleg met de gemeente.

Wat doen wij?

Wij willen voor onze inwoners een aanspreekpunt zijn voor thema’s als wonen, welzijn & zorg, sociaal leven, economische bedrijvigheid, infrastructuur/verkeer & veiligheid. Het kan gaan over zowel toekomstige als bestaande voorzieningen, over ontwikkelingen die jongeren en ouderen raken.

Contactgegevens

E-mail: secretaris@epsejoppe.nl
Website: www.epsejoppe.nl