De Belangenvereniging Zwiep is van oorsprong een buurtvereniging. De vereniging overlegt met de gemeente over uiteenlopende onderwerpen die Zwiep aangaan. Daarnaast is zij ook gericht op het behoud en het verstevigen van de onderlinge contacten binnen de Zwiepse gemeenschap. De Belangenvereniging streeft ernaar ook vooral jonge(re) inwoners van Zwiep bij haar activiteiten te betrekken.

Wat doen wij?

Het werk van de vereniging is, naast het behartigen van de belangen van de inwoners (het belangrijkste), het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering, het jaarlijkse feest en het paasvuur. Daarnaast geeft de vereniging het Zwiepse Praotje uit. De leden werken aan verschillende projecten, zoals het Groenteam, dat zich bezighoudt met de verfraaiing van Zwiep. Verder blijft de verkeersveiligheid aan de Zwiepseweg een aandachtspunt van het bestuur, ondanks alle getroffen verkeersmaatregelen.

Contactgegevens

Secretaris: mevrouw Ineke Addink
Telefoon: (0573) 44 14 12
E-mail: belangenverenigingzwiep@gmail.com
Website: www.zwiepspraotje.nl

Zittend van links naar rechts: Herman Postel, Wendy Wentink, Evert Postel
Staand van links naar rechts: Ineke Addink en Ben Stortelder