Wakker Laorne is een belangenvereniging die met haar bestuur en werkgroepen de belangen van Laren en haar bewoners zo goed mogelijk wil behartigen. Dit gebeurt in werkgroepen, waarin deskundigen zitten op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid, wonen en duurzaamheid, leefbaarheid, recreatie en toerisme en communicatie. De naam van de vereniging doelt niet alleen op het waken over de belangen van Laren. WAKKER staat ook voor Werken Aan Kansen, Knelpunten En Rechten. Hiervoor heeft Wakker Laorne de hulp van alle inwoners nodig.

Wat doen wij?

De vereniging stelt zich ten doel het vertegenwoordigen van de belangen van het dorp Laren. En het aangrenzende buitengebied bij bestuurlijke en andere instanties. Ook coördineert ze de diverse belangen van Laren en bevordert ze initiatieven. Om dit te bereiken wil de vereniging graag goede contacten met haar leden hebben over kansen, knelpunten en geschonden rechten. De vereniging heeft regelmatig overleg met de Larense ondernemers en de gemeente. Wakker Laorne is aangesloten bij de Vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK). Wakker Laorne houdt haar leden op de hoogte van ontwikkelingen via de website www.larengelderland.nl en sociale media. Voorafgaand aan de maandelijkse bestuursvergaderingen (laatste woensdag van de maand, behalve in juli en december) is om 19.30 uur een inloophalfuurtje in het Kulturhus. Dan heeft iedereen de mogelijkheid om met één of meer bestuursleden te overleggen.

Contactgegevens

Secretaris: Joyce Dekker
telefoon: 06 - 41 15 73 08
e-mail:  secretariaat@wakkerlaorne.nl
website:  www.larengelderland.nl en www.wakkerlaorne.nl