Gemeente Lochem monitort sociale media (Facebook, Twitter, Instagram en X-voorheen Twitter) op actuele vraagstukken. 

Wij gebruiken de software van Obi4wan om ‘buiten’ naar binnen te halen. Zo weten we wat er online leeft en speelt. Dit kunnen wij betrekken in ons communicatieadvies. Bijvoorbeeld in een crisissituatie. De communicatieaanpak kan dan zo goed mogelijk aansluiten op de informatiebehoefte. En helpen voorkomen dat een crisis onnodig groter wordt.

Dit betekent dat wij in het moment kijken wat mensen in een korte periode zeggen over een onderwerp. De gegevens worden verwerkt in een rapportage, die de basis is voor een communicatieadvies. Wie wat daarin zegt, blijft anoniem. Het gaat vooral om dominante vragen en sentimenten. De rapportage bewaren we om achteraf te evalueren.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn openbare gegevens, uw twitteraccount of accountnaam van facebook. Wij slaan deze gegevens niet op, maken geen profielen en gebruiken de gegevens niet voor fraudeonderzoek of opsporing.