Als u een fout ontdekt in uw gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Meer hulp is mogelijk

Bedrijven, burgers en overheidsorganisaties kunnen terecht bij het meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) voor het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Wie een fout ontdekt in zijn gegevens, moet dit in eerste instantie zelf aanpassen bij de betreffende organisatie. Dat kan soms lastig zijn, als niet duidelijk is om welke organisatie het gaat of als er meerdere organisaties bij betrokken zijn. Het MFO biedt in dat geval hulp. 

Wat doet het MFO?

Het MFO:

  • wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
  • helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaan ze aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
  • helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.
  • helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.
  • helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen ze er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen ze waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Samenwerking met melder en organisaties

Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste gegevens te corrigeren.