Als u schade heeft geleden en u vindt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en vragen uw schade te betalen.

Dat kan bijvoorbeeld wanneer de gemeente volgens u een openbare weg niet goed heeft onderhouden, waardoor u schade heeft geleden. De gemeente is pas aansprakelijk als is bewezen dat de gemeente haar taak onvoldoende heeft uitgevoerd.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Wat heb ik nodig?

Wij raden u aan alle gegevens die van belang zijn te vermelden. Denkt u hierbij aan:

  • een omschrijving van het voorval met locatie, datum en tijd
  • foto's van de situatie en de schade
  • indicatie van het schadebedrag (met toevoeging van facturen of nota's)

Procedure

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling beoordelen wij of wij verantwoordelijk zijn voor de schade. Wij sturen uw aansprakelijkstelling mogelijk door naar onze verzekeraar, Melior Verzekeringen. De verzekeraar neemt daarna contact met u op en beoordeelt eveneens of de gemeente verantwoordelijk is voor de door u geleden schade.

In veel gevallen bent u zelf ook verzekerd voor schade. Meld uw schade dan eerst bij uw eigen verzekeringmaatschappij. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden regelt deze de afhandeling van de schade en zal vervolgens een eventuele uitkering proberen te verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Bezwaar

Tegen een afwijzing van aansprakelijkheid kunt u geen bezwaar maken bij de gemeente of in beroep gaan bij de bestuursrechter. Wel kunt u naar de burgerlijke rechter gaan.