De Lochemse gemeenteraad heeft 23 leden en wordt één keer in de vier jaar gekozen door de inwoners. Op dit moment bestaat de gemeenteraad uit acht politieke partijen. Ook heeft iedere partij fractievertegenwoordigers: zij ondersteunen de raadsleden bij hun werk en kunnen ook namens hun partij het woord voeren in de tafelgesprekken.

Samenstelling gemeenteraad

Gemeentebelangen 8 zetels

VVD 3 zetels

Meedenken met Lochem 2 zetels

GroenLinks 2 zetels

CDA 2 zetels

PvdA 2 zetels

D66 2 zetels

LochemGroen! 2 zetels

Wie zijn de raadsleden?

Een overzicht van de Lochemse raadsleden kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. Daar vindt u ook de contactgegevens van de raadsleden en hun nevenfuncties.