Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Maandag 20 april 2020 was de eerste Digitale Politieke Avond. Vanuit huis namen de raadsleden deel aan het vragenhalfuur, de tafelgesprekken en de raadsvergadering. Een aantal inwoners deed ook mee om in te spreken. De live uitzending werd ook goed bekeken. Vooralsnog zal de raad op deze manier blijven vergaderen. Hieronder blikken de politieke partijen terug op deze vergadering en afgelopen periode.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

Extra buffer Corona gerelateerd

Afgelopen week hebben we voor het eerst een digitale raadsvergaring meegemaakt. En het werkte prima. Eerst een digitaal vragen half uur. Daarna 4 tafelgesprekken, nota bene 2 aan 2 parallel aan elkaar. Ook bewoners kregen de gelegenheid digitaal in te spreken. Tot slot de daadwerkelijk raadsvergadering. Alle lof voor de griffie en de ambtelijke organisatie. Er is hard gewerkt om dit mogelijk te maken.  

Want het is, zoals iedereen terecht zegt, een rare tijd. Gemeentebelangen is dan ook van mening dat het onvermijdelijk is dat gemeenten ook extra kosten zullen gaan maken, die direct aan Corona gerelateerd zijn. Samen met D66 en CDA hebben wij een motie ingediend om een voorziening van €500.000,--,  in te stellen, waardoor het College alvast snel en adequaat zou kunnen handelen. In de gebruikelijke rapportages kan het College verantwoording afleggen over de  inzet van deze middelen.

Bijzonder dat andere partijen de motie sympathiek vonden, maar wel tegen gestemd hebben. Helaas heeft de motie het daardoor niet gehaald.

Gemeentebelangen wenst iedereen veel sterkte en wijsheid toe in onze nieuwe anderhalve metersamenleving. Hou vol! Samen kunnen we Corona bestrijden!

VVD

Digitale raadsvergadering!

De uitdaging groot, het resultaat goed. Een politieke avond zoals we gewend zijn maar dan vanuit huis. Digitaal, inclusief vragenhalfuur, insprekers, debat, besluitvorming en live-uitzending. Chapeau!

De VVD-fractie heeft vragen over de Kop van Oost. Wordt er voldoende rekening gehouden met de zorgen van grote Lochemse ondernemers? Is het gevraagde geld nodig? Komende politieke avond wordt op aanvraag van de VVD de geheime bijlage doorgenomen. Investeren moet, zeker in deze tijd, maar wel nadat alle vragen goed beantwoord zijn.

Bij het doorontwikkelen van ‘t Baken houdt de VVD vragen over de benodigde extra mensen. Tuurlijk, ze zijn net klaar met de inrichting en opstart en heel veel gaat gelukkig goed. In deze tijd met Corona willen we wel goed kijken naar de gevraagde extra investering van € 450.000. We komen daar 11 mei zeker op terug.

De door Gemeentebelangen, D66 en het CDA gevraagde voorziening voor coronamaatregelen komt er niet. De hulp voor inwoners en ondernemers wordt voorgeschoten uit de algemene reserve en moet gedekt door extra geld vanuit het Rijk. Daar maken we ons hard voor!

Gaat het u oké? Hulp nodig? Mail: info@vvdlochem.nl

GroenLinks

Mooi en lelijk Lochem

In deze moeilijke tijd is het fijn in een mooie gemeente te wonen, waar we naar buiten kunnen zonder elkaar te dicht te hoeven naderen. Bij het vragenhalfuur voor de online raadsvergadering gaf het college aan dat de gemeente Lochem alles wat belangrijk is voor onze inwoners zo goed mogelijk probeert te regelen. Alle leerlingen kunnen thuis met een computer aan de slag en vrijwilligers van SWL hebben contact met honderden inwoners om te luisteren of extra hulp nodig is.

Lelijk en mogelijk gevaarlijk

Rubberverwerker Doornberg in Almen is helaas een minder mooi stukje gemeente Lochem. In 2018 kocht de gemeente Doornberg, uit: er was een mogelijk gevaarlijke en maatschappelijk ongewenste situatie ontstaan. Overeengekomen werd dat het bedrijf de locatie nog 16 maanden zou huren en het terrein uiterlijk 1 mei 2020 leeg zou zijn. Naar aanleiding van vragen van GroenLinks gaf het college aan er serieus rekening mee te houden dat Doornberg de overeenkomst niet vrijwillig zal nakomen. Gerechtelijke procedures liggen wederom op de loer.

 

CDA

Samenwerken

Via een belronde hebben we bij alle besturen dorpshuizen en het Stadhuus in de gemeente Lochem geïnformeerd hoe het met ze gaat en of ze al een idee hebben wat de gevolgen van de Coronacrisis voor hun dorpshuis of het Stadshuus zijn.  Een dorpshuis en stadshuus is het kloppend hart van een kern en we moeten er alles aan doen om dit zo te houden.

Alle besturen proberen zoveel mogelijk van de regelingen gebruik te maken, die door de overheid in het leven zijn geroepen. Verder hopen ze dat de gemeente de tekorten gaat aanvullen.

Provincie Gelderland heeft een bedrag beschikbaar gesteld als aanvulling waar een vergoeding van Rijk of gemeente niet toereikend is. “Als CDA willen we voor de dorpshuizen juist onze meerwaarde laten zien”, aldus CDA Statenlid Bert Komdeur. “Maar ook de toeristische sector, de landbouw, cultureel erfgoed, toenemende kosten voor gemeenten voor het Sociaal Domein, ondernemers, beschermingsmiddelen voor instellingen hebben de aandacht.”

De Coronacrisis vraagt om een goede samenwerking tussen alle bestuurlijke lagen. Goed om te zien dat het zo opgepakt wordt. Samen kunnen we meer!

Fractie@cdalochem.nl

 

PvdA

Hou vol!    

We leven in bijzondere omstandigheden en de impact is voelbaar voor iedereen. Heel direct, door zorgen over ziekte, leven en dood. Maar ook doordat we ons leven op een andere manier inrichten, afstand houden, werk combineren met schoolwerk van kinderen of juist omdat er geen werk is. Zware tijden, maar we doen het goed met elkaar. In de gemeente ontstaan initiatieven om elkaar te helpen! Samen staan we sterk, hou vol!

Als fractie houden wij vinger aan de pols of de gemeente de juiste zorg biedt aan inwoners en zorgt dat er een vangnet is dat snel en zorgvuldig wordt ingezet voor wie dat nodig heeft. Het college moet handelen waar nodig is, zodat we vol kunnen houden. Waarbij we in het grotere perspectief kijken hoe de financiële zaken op de juiste manier afgehandeld worden.

Ook “gewone” zaken lopen door. Het bedrijf Doornberg in Almen, al jarenlang ellende en nu de deadline nadert moet het college van B&W zorgen dat Doornberg zich aan de afspraak houdt en vertrekt. Daar houdt de PvdA het college aan, dat mag ook wel met een prijskaartje van 2,7 miljoen…

Het PvdA Ombudsteam is bereikbaar: 06-42187799/ombudsteam@pvdalochem.nl

 

D66

Te trage afhandeling hulpvragen ondernemers

Het zijn ongewone tijden en daarom heeft het Rijk in zeer korte tijd steunmaatregelen voor ondernemers uit de grond gestampt. Daardoor kunnen ondernemers die financiële problemen hebben, snel geholpen worden en hebben bedrijven meer kans van overleven.

In Lochem moeten veel ondernemers langer dan de beloofde vier weken op steun wachten, ondanks de hoge nood.

D66 heeft het college gevraagd extra inspanningen te verrichten om deze ondernemers adequaat te helpen.

Drie droge zomers op rij

Al twee jaar op rij kampen de boeren in de Achterhoek in het productieseizoen met grote watertekorten en het KNMI kondigt weer één van de droogste zomers van de eeuw aan.

Van oudsher zijn wij gewend water zo snel mogelijk te af te voeren. Nu het klimaat verandert hebben wij te maken met droogte en is het zaak water beter vast te houden. Dit is van belang voor mensen, dieren, planten en klimaat.

Desondanks bestraten veel mensen hun tuin, voeren bedrijven water af en hebben woningbouwcorporaties hiervoor geen beleid. D66 heeft het college opgeroepen hiervoor aandacht te vragen in de media. De motie werd unaniem aangenomen

 

Meedenken met Lochem

Alles is relatief

De Fransen hebben het altijd al gezegd: tout est relatif, alles is betrekkelijk. Vandaag de dag gaat dat meer op dan ooit: de hele wereld gaat gebukt onder een virus dat een onmetelijke impact heeft op alles dat we tot een week of zes geleden nog volstrekt normaal achten. Zaken die normaal onze aandacht op eisen worden plotsklaps volstrekt irrelevant.

Gezondheidszorg

Alle niet primaire buiten-activiteiten zijn geschrapt en thuisblijven is de norm geworden. De gezondheidszorg blijkt de spil waar het allemaal om draait, naast de verkoop van  levensmiddelen. Voor de rest staat het ogenschijnlijk allemaal stil, hoewel velen vanuit een thuissituatie zo goed en zo kwaad als het gaat doorgaan met werken. Nederland is blij met de digitale infrastructuur: zelfs de gemeenteraad is in staat gesteld om vanuit huis gewoon door te gaan. Met de strenge maatregelen die het kabinet heeft genomen lijkt het grootste gevaar geweken maar voorzichtigheid blijft geboden.

Wij wensen u heel veel sterkte en gezondheid en hopen dat we over enige tijd in een nieuwe 1,5 meter samenleving de draad weer zo veel mogelijk kunnen oppakken!