Voor de (d)raad ermee 18 december 2019

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

Goed het oude jaar uit – grote uitdagingen in 2020

Op de valreep van het oude jaar is de raad geïnformeerd over de Schakel A1-Achterhoek (rondweg Lochem). Het wordt concreet. De voorbereidingsfase is bijna afgerond. In de afstemming met bedrijven en omwonenden worden de punten op de i gezet. Openstelling wordt verwacht in 2024.

Aansluitend wordt ook de N825 (Lochem-Borculo) vernieuwd. GB heeft vernomen dat met name buurtbewoners zich zorgen maken over afslag Broekstraat richting de school Nettelhorst. We volgen deze ontwikkeling nauwlettend.

GB is tevreden over de ontwikkelingen bij de Berkeloever. Het voormalige Reudinkterrein ligt er al tientallen jaren haveloos bij. Wat GB betreft zal er een mooie woonwijk aan de Berkel verschijnen.

Komend jaar zullen we belangrijke keuzes moeten maken. De herinrichting van de binnenstad van Lochem en het accommodatieplan Gorssel. Ook de Regionale Energie Strategie zal een moeilijk onderwerp worden. Samen met u, als inwoners van onze gemeente, maar ook met de regio gemeenten zullen we moeten bepalen wat Lochem gaat bijdragen aan de energietransitie. Tijdens de bijeenkomsten hierover horen wij uw mening graag.

De fractie van Gemeentebelangen wenst u fijne kerstdagen en een goed 2020! 

VVD

Kerst…

De laatste politieke avond van 2019. Aan de orde? Sociaal domein, informele hulp, de zorg coördinator, veerkrachtig ouder worden en de verordening voor maatschappelijke ondersteuning. Wat de VVD betreft mag het simpel. Je zorgt voor jezelf. Heb je hulp nodig dan val je terug op je netwerk en als dat niet kan helpt de gemeente. In één goed gesprek wordt helder wat nodig is en dan is er snel hulp. Heel inwonervriendelijk, doelmatig en snel.

Natuurlijk moet er beleid zijn. Algemeen beleidskader, diverse inhoudelijke uitvoeringsplannen en enkele regeltjes in de verordening. Dat is voldoende. Als fractie kijken we daar komend jaar met extra aandacht naar. Omdat preventie op de agenda staat en omdat we anders teveel kosten gaan maken. Mantelzorg en vrijwillige zorg nemen af en het aantal ouderen neemt toe. Wat ons betreft opnieuw kijken naar de basis.

De VVD heeft met belangstelling geluisterd naar de argumenten voor een coffeeshop in Lochem. De essentie? Een coffeeshop voorkomt illegale dealers op de hoek van de straat. Minder hinder dus. Wij gaan daar eens goed over nadenken. Wat vindt u? Laat het ons weten: info@vvdlochem.nl

Fijne feestdagen!

GroenLinks

Zorgcoördinator in meerdere dorpen

De zorgcoördinator in Almen bestaat inmiddels twee jaar en helpt inwoners zo veel en zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Op 9 december sprak de Lochemse politiek over de wens van andere dorpen om ook een zorgcoördinator te kunnen aanstellen. GroenLinks is blij dat deze manier van hulp aanbieden ook voor andere kernen beschikbaar komt. De gemeente betaalt mee, maar er moeten ook andere geldbronnen komen. GroenLinks maakt zich sterk voor ondersteuning vanuit de gemeente bij het binnenhalen van bijvoorbeeld provinciale subsidies door de dorpen zelf.

Rioolheffing

Onze jaarlijkse rioolheffing is volledig gebaseerd op de afname van leidingwater en hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’. Hierover ontvangt de GroenLinks-fractie regelmatig vragen. De eerste trede is namelijk zeer ruim ingeschaald: van 0 tot 350 m3 water per jaar. (ofwel 960 liter per dag.) betaalt men hetzelfde tarief. Dit nodigt niet uit tot besparen. Op verzoek van GroenLinks wordt nu bekeken of deze eerste trede verder opgesplitst kan worden, zodat inwoners met een laag waterverbruik kunnen besparen op de gemeentelijke lasten.

 

CDA

Wmo Verordening 2020

Het is gebruikelijk dat een verordening een vastlegging van eerder gemaakte afspraken is. In de Wmo 2020 zijn meer wijzigingen doorgevoerd dan wettelijk noodzakelijk en waarover de raad vooraf niet duidelijk was geïnformeerd. Zo wilde het College de mogelijkheid dat een inwoner zich kan laten vervangen bij een (keukentafel)gesprek,  uit de verordening halen. Hoe moet er ondersteuning geregeld worden wanneer een inwoner in het ziekenhuis ligt of niet in staat is bij het gesprek aanwezig te zijn? Wat als er voor thuiskomst een woningaanpassing, begeleiding of anders nodig is? Op initiatief van het CDA is met PvdA en MmL een amendement ingediend en raadsbreed aangenomen.

Afscheid

Hermien Wiselius legt per 1 januari haar raadslidmaatschap namens het CDA neer. Haar reguliere werkzaamheden en de daarbij horende verantwoordelijkheden zijn het afgelopen jaar dusdanig toegenomen dat het niet langer is te combineren met het raadswerk, zoals Hermien dat voor ogen heeft. Met haar brede kennis was Hermien een grote toegevoegde waarde voor de fractie, maar ook als mens. Hermien, dank voor jouw inzet!

2020

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig 2020!

fractie@cdalochem.nl

PvdA

(Ont)Zorg coördinator (gezocht)

In Almen is met succes een zorgcoördinator actief die ondersteuningsvragen signaleert en contacten legt organisaties m.b.t. zorgvragen.

De PvdA ondersteunt lokale hulpvormen, maar maakt zich zorgen over de uitrol. Er zijn namelijk maar vier kernen (Almen/Laren/Gorssel/Harfsen) die zelf de zorgcoördinator kunnen organiseren. Daarnaast maken wij ons zorgen over de subsidie. De wethouder (GroenLinks) wil namelijk de zorgcoördinator voor slechts twee jaar gedeeltelijk subsidiëren, verdere subsidie moet door de kernen zelf georganiseerd worden.

Volgende punt van zorg is dat de zorgcoördinator gefinancierd wordt uit de bestaande middelen ‘binnen’ het sociaal domein, dat betekent dat dit initiatief ten koste gaat van andere activiteiten waar inwoners in alle kernen van de gemeente Lochem profijt van hebben. De PvdA heeft zorgen over hoe deze vorm van zorg voor de overige kernen gerealiseerd kan worden. Schijnbaar krijgen alleen kernen die zich (actief) weten te organiseren in deze gemeente subsidie. Een omgekeerd signaal dus. Elke kern moet zeker zijn van zorg.

Omdat de overige partijen zonder discussie 100.000 euro willen geven voor slechts een paar kernen in onze gemeente, blijft PvdA zich inzetten voor alle inwoners!

Suggesties? ombudsteam@pvdalochem.nl / 06-42187799.

Fijne kerstdagen en een sociaal 2020!

 

D66

Drugs! Wel of niet een coffeeshop in Lochem?

Afgelopen raadsvergadering was er een open tafel. Een inwoners brengt dan een onderwerp ter agenda, alle raadsfracties zitten aan tafel en de inbrenger kan zijn verhaal doen. Het onderwerp van deze tafel was de wens om een koffieshop te hebben in de stad Lochem. Een koffieshop verkoopt echter drugs! Softdrugs wel te verstaan, maar evengoed drugs. We hebben goed naar de argumenten geluisterd en landelijk is D66 een voorstander van legalisering van softdrugs, maar lokaal hebben we nog wel onze vraagtekens! We zijn heel benieuwd wat de Lochemse inwoners hiervan vinden. We horen hier graag uw mening.

De kapstok voor ons sociale beleid stond ook op de agenda. D66 was mede-indiener van een aantal wijzigingen die ertoe moeten bijdragen dat zaken in de toekomst voor onze kwetsbare inwoners beter geregeld zijn. D66 zal zich sterk blijven maken voor maximale eigen regie voor onze inwoners. Wij vinden dat er keuzemogelijkheden moeten blijven en dat mantelzorg niet mag worden opgelegd.

Het agendapunt Berkeloevers houdt de gemoederen ook aardig bezig. Veel betrokken inwoners met zowel voorstanders als tegenstanders van het plan om het voormalige Reudinkterrein en aanpalend gebied te bebouwen. Komende raad zal het op de meningvormende raad staan en zullen waarschijnlijk enkele voorstellen ter wijziging worden ingediend.

Rest ons alle inwoners van onze mooie gemeente Lochem prettige feestdagen te wensen en een voorspoedig 2020. En hebt u vragen, wilt u uw mening delen. Neem contact met ons op. Wij zijn er voor u als inwoners.

Meedenken met Lochem

Gele hesjes in Lochem?!

We staan aan de vooravond van de jaarwisseling: voor velen een moment om even bij stil te staan en voor enkelen om goede voornemens te maken. Dit jaar zijn vele onderwerpen in de raad voorbij gekomen: de financiën inclusief verrassingen ten aanzien van PlusOV en de regionale brandweer, de start van het Baken, de regionale aanpak van de duurzame energie, eikenprocessierupsen, de herbenoeming van de burgemeester, de nieuwe kazerne in Almen, de snelheidsverlaging tussen Eefde en Gorssel, de invoering van de Omgevingswet en ga zo maar door.

SAMEN

Al dit overleg heeft maar een doel: een samenleving waarin iedereen zo plezierig mogelijk woont, werkt en recreëert binnen de grenzen van onze gemeente. Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk thema: we hebben vele wegen en die zijn niet altijd even goed verlicht. Het college heeft om die reden de schooljeugd een geel vestje gegeven: dat verhoogt de veiligheid en zorgt er voor dat we hopelijk nog minder verkeersongevallen zullen kennen: wat ons betreft een prachtig initiatief!

We wensen u een veilige jaarwisseling en een goed, gelukkig en gezond 2020!