Voor de (d)raad ermee

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken.

Gemeentebelangen

Beleidsverantwoording 2018

Actief, toegankelijk, klantgericht, veilig, dat zijn woorden waarop Gemeente Lochem hoog scoort. GB is van mening dat dienstverlening prioriteit “hoog” moet zijn binnen de gemeente. Bereikbaarheid van Circulus Berkel kan beter, met name het contact tussen melding en uitvoering.

Werk

In 2018 is veel werk verricht. Begin van de aanleg van glasvezel, de oprichting van ‘t Baken, ruimtelijke visie binnenstad , het verkeerscirculatieplan, verduurzamen van maatschappelijk vastgoed etc. Is alles gelukt of goed gegaan, nee helaas niet. PlusOV wat nieuw was, kende veel problemen, de jeugdzorg kost meer dan begroot en over de nieuw (ver)bouw van de kazerne Almen is nog geen besluit over genomen. GB zal in de Raad steeds keuzes blijven maken op basis van de kernwaarden; ondernemerschap, leefbaarheid, duurzame samenleving en zorg en zekerheid.

Digitaal Stemmen en tellen

Middels een unaniem aangenomen motie van GB, werd het College verzocht te pleiten voor her invoer van stemcomputers bij de minister van BZK.

Concept-Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)

Regio’s in Nederland moeten binnen een halfjaar na ondertekening van het landelijk Klimaatakkoord een voorlopig bod aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat aanbieden welke hoeveelheid duurzame energie de regio gaat realiseren in de periode tot 2030. Dit heeft ook grote gevolgen voor Lochem. 

VVD

Kwaliteit

Zeven april. We schrijven de eerste mooie zondagse lentedag! Tijd voor de tuin of op pad. Leefkwaliteit. Het toverwoord in media en lokaalbeleid. Kwaliteit van zorg, werkgeluk, kwaliteit van de leefomgeving, eigen regie en inspraak van inwoners ….. razend druk zijn we er mee. Met wat eigenlijk? Kwaliteit ontstaat niet vanzelf. Kwaliteit heeft goede randvoorwaarden nodig die niet alleen gaan om geld, maar om anders te durven kijken naar wonen, werk en zorg. Dat gebeurt al op veel plekken in onze gemeente en kan nog meer. Terug naar de mooie lentedag. Sinds een jaar is een groepje ouderen uit Eefde actief bezig om ontmoetingsbankjes te realiseren. De ontmoeting is echter nog ver…., ondanks de vele gesprekken, succesvolle en lopende aanvragen voor subsidie, tien versies van het projectplan, gesprekken, mailverkeer, enz. Want alles moet wel volgens de regels. Hoe was het ook alweer? Kwaliteit van leefomgeving? Initiatieven honoreren? Kwaliteit is zo eenvoudig nog niet. Toch zijn we positief! De raadsmonitor sociaal domein toont mooie dingen. Er is veel goeds gebeurd in 2018 en de vooruitzichten voor 2019 zijn uitdagend! Op naar de volgende raad.

Doet u mee? info@vvdlochem.nl

GroenLinks

Betaalbare energiemaatregelen

Veel mensen hebben vragen over energiemaatregelen.

Moeten we nu al van het gas af?

Nieuwe woningen worden gasloos gebouwd, maar bestaande woningen zullen voorlopig een gasaansluiting houden. Minder CO2 uitstoten kan al wel, soms tot wel 75%. Bijvoorbeeld bij een geïsoleerde tussenwoning met twee kleine warmtepompen en twaalf zonnepanelen. De warmtepompen verwarmen het water voor de CV voor.

Kan ik dat wel betalen?

Deze investering kunt u in 10 tot 15 jaar terugverdienen. Je bespaart op energiekosten en door subsidies op warmtepompen en BTW-teruggave bij zonnepanelen druk je de kosten. Voor deze investering  is het mogelijk een duurzaamheidslening af te sluiten tegen 1,6%.

Warmtepompen zijn toch lawaaiig en groot?

Thermodynamische warmtepompen werken met platen op het dak of tegen de muur. Deze zijn geruisloos.

Is het voor bedrijven rendabel om te investeren in duurzaamheid? Zij betalen minder voor elektriciteit en verdienen dat niet terug.

Burgers betalen gemiddeld 25% meer voor elektriciteit dan bedrijven. GroenLinks wil af van dat voordeel. Maar zelfs met deze korting is investeren in zonnepanelen en warmtepompen rendabel.  Voor bedrijven bestaan speciale subsidies en belastingvoordelen.

CDA

Beleidsverantwoording 2018

Bij de behandeling van de beleidsverantwoording 2018 hebben we vooral aandacht gevraagd voor de dienstverlenende taak van de gemeente. Cijfers tonen aan dat inwoners lang niet altijd tevreden zijn over de contacten met de gemeente of partijen waar diensten zijn ondergebracht, zoals PlusOV of Circulus Berkel. We hebben het college gevraagd hier in de toekomst meer op te sturen.

Om verschillende redenen is veel beleid niet uitgevoerd. Een gemiste kans en juist deze coalitie zegt in te zetten op DOEN. Regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven.

Regionale Energie Strategie (RES)

We hebben vragen uitstaan over de startnotitie RES. Daarin maken we regionaal afspraken over onze inzet op CO2 reductie. Wij begrijpen niet waarom er in een procesnotitie zonder enige doorrekening een stap wordt gemaakt van 49 naar 55 procent CO2 reductie als resultaatverplichting. We staan met de RES aan het begin van een heel moeilijk traject waarin de participatie van burgers nog moet starten. Het CDA vindt het niet verstandig om aan de start van dit complex traject ons als gemeente aan nog zwaardere doelen extern te verplichten.

fractie@cdalochem.nl

PvdA

Duurzaamheid

De raad is bezig met de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie. Er worden afspraken met de regering gemaakt  over de hoeveelheid windmolens en hectares zonneparken. We willen dat inwoners uit onze gemeente betrokken worden bij deze ontwikkeling, zodat er draagvlak en betrokkenheid is om samen te verduurzamen. Daar is op dit moment geen sprake van en daarom hebben we Wethouder Van Zeijts verzocht hier snel verandering in te brengen.

De PvdA vindt dat we niet alleen moeten nadenken over windmolens en zonneparken, maar ook over de betaalbaarheid van verduurzaming. Want meebetalen aan laadpalen en subsidies voor elektrische auto’s kan erg onrechtvaardig zijn als je zelf in een slecht geïsoleerde  huurwoning woont.

Daarom wil de PvdA dat iedereen mee kan doen met verduurzamen. We willen inzetten op een sociale verduurzaming door te beginnen met het verduurzamen van (sociale)huurwoningen, maar ook door huizenbezitters te helpen met het verduurzamen van hun huis. En laten we ook op een slimme en efficiënte manier verduurzamen, door bijvoorbeeld alle publieke gebouwen zo snel mogelijk van zonnepanelen en de juiste isolatie te voorzien. Zo kunnen we samen zeker zijn van een duurzame toekomst.

D66

Beleidsverantwoording en Statiegeldalliantie

D66 probeerde het verschil te maken afgelopen twee raadsvergaderingen. Juist door iets wel te doen en juist door iets niet te doen. Wat deden we niet? Meedoen aan de beleidsverantwoording bijvoorbeeld!  Dit vergaderonderwerp was nieuw en gebeurde voorheen tezamen met de jaarrekening. Dus terugkijken wat het college en organisatie hebben gedaan.  Wat D66 betreft was dit eenmalig. We kunnen onze vergaderingen beter vullen met de onderwerpen die er toe doen en waar we nog wat van te vinden hebben met een kans op aanpassing. 

Wel dienden we samen met Groen Links een motie in om als gemeente aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Die alliantie lobbyt landelijk voor statiegeld op (kleine) plasticflessen. Waarom is dit belangrijk? Omdat Lochem een aantrekkelijke en verzorgde gemeente wil zijn en een statiegeldregeling bijdraagt aan minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. En inname en hergebruik van klein plastic en blik door middel van statiegeld voorkomt verbranding, vermindert de uitstoot van CO2 en levert een belangrijke bijdrage aan een economie waarin afvalstoffen grondstoffen worden. Daarom dus!

Meedenken met Lochem

Wie drukt er op de knop?

In de vergadering van begin april is verantwoording afgelegd over de prestaties van 2 colleges. ‘Hoezo 2 colleges?’ vraag u zich ongetwijfeld af: medio 2018 is een college in nieuwe samenstelling aan de slag gegaan als resultante van de raadsverkiezingen van begin 2018. In de beleidsverantwoording is uitgebreid beschreven welke zaken gerealiseerd zijn maar ook welke nog aandacht behoeven. Deze verslaglegging gaat van baliebezoek tot invulling van de WMO. De rode draad is dat het nodige gerealiseerd is maar ook nu nog het nodige te doen staat. Wat de financiële effecten zijn van het gevoerde beleid van 2018 is nog onduidelijk: dat hoort de raad in mei.

Raadsbreed is ook een motie aangenomen die het college oproept om in Den Haag nog eens aandacht te vragen voor de herinvoering van elektronisch stemmen. Bij de laatste verkiezingen waren vele mensen vele uren druk om handmatig alle stemmen te tellen en te hertellen, iets wat anno 2019 toch wel heel erg gedateerd aanvoelt. Vermoedelijk zal het niet leiden tot een snelle aanpassing maar ieder duwtje in de goede richting is er één!