Voor de (d)raad ermee 16 december 2020

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

2020 Corona

Ons dagelijks leven ziet er anders uit door de maatregelen om het coronavirus in te dammen.

De laatste raadsvergadering voor 2020 hebben we achter de rug. In deze Corona tijd is alles anders, maar toch kunnen we wel voldoende onze standpunten en meningen kenbaar maken.

Schouwburg

Gemeentebelangen staat voor behoud van publieke voorzieningen in onze gemeente. Tegen het raadsvoorstel Schouwburg stemmen betekent dat de continuering ervan in gevaar komt. Dat wil GB  niet. Desondanks vindt GB dat de financiering en subsidiering van de Schouwburg anders zou kunnen. Wij betreuren het, dat het ons nu niet gelukt is, met een amendement draagvlak hiervoor te vinden.

Leussinkbad

Dit raadsvoorstel laat zien dat het bestuur van het Leussinkbad veel inspanning heeft verricht om zelf middelen te verwerven om het zwembad grondig te renoveren. Maar ook is inzet van de vrijwilligers gemobiliseerd en betrokkenheid gecreëerd met de lokale gemeenschap. Lovenswaardig om dit plan zo te presenteren. Dat de gemeente een subsidie verstrekt om een gedeelte van deze grote investering te co-financieren, is voor Gemeentebelangen niet meer dan logisch.

2021 Coronavrij

Ondanks alle beperkingen door Corona, wenst Gemeentebelangen u goede feestdagen. Wij hopen u in 2021 - vooral in coronavrije omgeving – te kunnen ontmoeten en spreken.

VVD

 

Voor de d’raad:

De VVD-fractie heeft met veel plezier ingestemd met het plan voor het Leussinkbad in Laren. Met een beetje gemeentelijke hulp is dit zwembad weer voor jaren geholpen. Zo ook met de visie Goorseweg – Havenstraat. Mooi plan en weer een goede stap in de realisatie van de rondweg Lochem!

Kinderen in Lochem drinken meer dan elders. Natuurlijk is Lochem een vreselijk gezellige gemeente maar drankgebruik onder jongeren kent een keerzijde. Preventie en indien nodig handhaving kan daarbij helpen. De VVD-fractie kijkt met name naar de rol van ouders. Met de juiste voorlichting voorkomen we dat alcoholgebruik onder jongeren een groot probleem wordt.

Met de discussie over de nieuwe regels voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben we aandacht gevraagd voor de inwoner. Regels zijn er maar de VVD is meer van vraag en aanbod. De inwoner vraagt en de gemeente biedt aan. Da’s veel leuker.

We zijn verheugd dat bijna de hele raad het voorstel voor extra middelen voor de Schouwburg steunde. Deze belangrijke voorziening kan nu gezond door de coronacrisis komen en zich voorbereiden met nieuwe apparatuur op de toekomst. Top!

Vragen? info@vvdlochem.nl

 

GroenLinks

 

Persoonsgebonden budget: eerlijke keuze?

Bij de behandeling van de regels voor de Wmo kwam een verschil naar voren tussen een persoonsgebonden budget en zorg via de gemeente. H bedrag dat men ontvangt bij een persoonsgebonden budget kan soms lager uitvallen dan wanneer iemand een hulpmiddel als bijvoorbeeld een rolstoel via de gemeente aanschaft. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen die zelf hun hulpmiddelen willen aanschaffen met een dergelijk budget een reëel bedrag moeten ontvangen. Onze motie hierover tijdens de afgelopen raadsvergadering haalde het helaas niet.

Jongeren en minima naar de schouwburg

GroenLinks vindt dat er heel veel geld naar de schouwburg gaat, terwijl zich veel meer mooie culturele instanties bevinden binnen onze gemeente die geen of veel minder subsidie ontvangen. Ook zien wij graag dat jongeren en minima kunnen meeprofiteren van de gemeentelijke subsidie die de Schouwburg ontvangt. Ons voorstel om daarvoor een plan te maken, is aangenomen. 

De fractie van GroenLinks wenst iedereen fijne  feestdagen,, ook al moeten die in kleine kring gevierd worden. Voor 2021  een goede gezondheid en het allerbeste.

CDA

 

Wmo en dienstverlening

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om inwoners te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Hierbij hoort een positieve grondhouding van de gemeente: de inwoner komt op de eerste plaats met de juiste zorg en dan de kosten. Daar is in Lochem nog wel wat te winnen. Het college wil uiteindelijk naar een omgekeerde verordening, waarin de hulpvraag van inwoner leidend is. Daar staan we volledig achter. Wat het CDA betreft hoeven we daar niet mee te wachten en moet de dienstverlening altijd dichtbij zijn en passend bij wat de inwoner nodig heeft. Dat hebben we immers vastgesteld in het Beleidskader sociaal domein. We hebben samen met Gemeentebelangen, VVD en PvdA bij de Verordening Wmo 2021 een motie ingediend om dit nogmaals te benadrukken. De motie is raadsbreed aangenomen.

Tot slot, we sluiten een bijzonder jaar af:

De klokken galmen, de glazen klinken
Jubelend begroet wordt dit Nieuwe Jaar
Moge het steeds geluk u brengen
Dat is mijn wensch, oprecht en waar

Fractie CDA Lochem fractie@cdalochem.nl

 

PvdA

 

Meer service, lagere kosten en milieuwinst! 

In het nieuwe afvalplan wilde de wethouder van GroenLinks uitsluitend voor milieuwinst gaan. Het afval nog maar 1x per 8 weken ophalen. Op zich begrijpelijk dat we voor milieuwinst willen gaan, alleen in een goed afvalplan spelen meerdere zaken een belangrijke rol en die moeten in evenwicht zijn; milieuwinst, een goede dienstverlening naar u als inwoner en natuurlijk ook de kosten.

Daarom heeft de PvdA zich hard gemaakt om het voorstel fors te wijzigen en dat is gelukt!

  • De afvalcontainer wordt 1x per 4 weken opgehaald en niet zoals voorgesteld 1x per 8 weken.
  • We stoppen met de Best tas, er zijn vele alternatieven. U hoeft niet extra te betalen.
  • Geen “afvalcoach”. Inwoners kunnen prima hun afval kunnen scheiden, een flinke besparing.
  • Een experiment met verruimde openingstijden op zaterdagmiddag van het afval brengpunt.

Zorgen om de milieudoelstellingen? We scheiden het afval in onze gemeente heel erg goed.
Een compliment aan u zelf, want dat is natuurlijk heel belangrijk. En de financiën? Positief!
Er gaat €4,- af van het door het college voorgestelde afvaltarief 2021.

Zo kun je zeker zijn dat je afval op tijd op wordt gehaald!

 

 

D66

 

 

MFA Gorssel

Eindelijk is de kogel door de kerk. Na zes jaar getouwtrek moest de raad een knoop doorhakken over de accommodaties in Gorssel. Dit deden wij op verzoek van de werkgroep GA (Gorsselse Accommodaties). Wij hebben nu niet gezegd hoe het er precies moet uitzien, maar wél dat de Multi-Functionele Accommodaties aan de rand van Gorssel (school, zwembad, tennisbanen, Trefpunt, etc.) op één locatie, geschrapt moet worden van het lijstje van mogelijkheden.

Schouwburg

Afgelopen raadsvergadering nam de Raad nagenoeg bijna unaniem een besluit om de Schouwburg te blijven ondersteunen de komende jaren. Ook stelde de Raad extra middelen beschikbaar om de trekkenwand in de schouwburg te vervangen. Zonder een goedgekeurde trekkenwand geen schouwburg! Hamp Harmsen nam hiervoor enkele raadsvergaderingen geleden al het initiatief en bracht een motie in om de middelen beschikbaar te stellen. D66 is blij met het besluit. Wij dragen cultuur een warm hart toe en zien de meerwaarde van de schouwburg voor de gemeente Lochem.

Wij wensen u goede Kerst en voorspoedig 2021. Hopelijk tot spoedig ziens!

 

 

Meedenken met Lochem

 

Met het oog op morgen

De landelijke politiek loopt zich langzaam warm voor de verkiezingen van maart 2021. Nog 3 maanden en dan gaat het los: dat vooruitzicht maakt dat de partijen als egeltjes door het politieke landschap gaan, heel voorzichtig want zakken in de peilingen kan dodelijk zijn.

Stilstand

Lijsttrekkers proberen zoveel als mogelijk de spotlights op te zoeken, heel toevallig komen uit hoeken en gaten goed geconserveerde verhalen waar diezelfde lijsttrekkers niet op zitten te wachten omdat het aan de poten van hun lijsttrekkerschap dan wel hun partij zaagt. Of u en ik hiermee gebaat zijn is de vraag: een kabinetsformatie duurt al gauw enige maanden en het demissionaire kabinet mag alleen zorgen dat het licht aan blijft. Stilstand is achteruitgang, ook voor onze gemeente. Laten we hopen dat we medio 2021 weer een frisse club hebben die Nederland dat het afgelopen jaar flink is gehavend weer goed op de rails zet.

2021

Wij wensen u een heel prettig Kerstfeest, een goede en veilige jaarwisseling en nu reeds een mooi, snel Corona-vrij 2021 toe!
Meer weten van MmL: kijk op www.meedenkenmetlochem.nl.

Lex de Goede