De rekenkamercommissie van de gemeente Lochem is een onafhankelijke onderzoekscommissie van de gemeente Lochem. De commissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. De commissie heeft een wettelijk karakter en is bedoeld om de raad te helpen in zijn controlerende en taakstellende taak. Onderzoeksrapporten worden aan de raad aangeboden.

Samenstelling

De rekenkamercommissie (RKC) bestaat uit drie externe onafhankelijke leden met verschillende achtergrond.

Herman van den Broek

Zutphen, 40 jaar gewerkt in dienst van het openbaar bestuur bij twee ministeries en twee grote gemeenten. Ik heb 14 jaar ervaring als secretaris en onderzoeker van een rekenkamer en 4 jaar als extern lid van een rekenkamercommissie.

Ik ben gecharmeerd van de schaal van de gemeente Lochem en de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert en nieuwe uitdagingen aan gaat.

Voor de rekenkamercommissie is het een uitdaging om de controle van de gemeenteraad te versterken. Hoe presteert de gemeente? Wordt gemeenschapsgeld goed en doelmatig gebruikt? En werkt de gemeente resultaatgericht samen met burgers, instellingen en andere partners?

Flores Boom

Ik ben Flores Boom, en heb een passie voor mens, natuur en onderzoek.

Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit ben ik mijn loopbaan begonnen op het ministerie van LNV. Als secretaris van de rekenkamercommissie van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heb ik ruim 5 jaar ervaring opgedaan in het begeleiden van rekenkameronderzoeken. Met veel enthousiasme zet ik mijn ervaring, o.a. uit een opleiding voor rekenkameronderzoek, in voor de gemeente Lochem. Ik heb een bijzondere binding met de gemeente Lochem aangezien ik opgegroeid ben in Gorssel.

Daan Nijland

Ik heb altijd interesse gehad in openbaar bestuur en politiek. Daarnaast heb ik een breed interesse gebied en ben ‘professioneel nieuwsgierig’: ik wil graag weten hoe iets is opgebouwd en werkt. Onderzoekend en analytisch. Deze combinatie heeft er voor gezorgd dat ik voor een rekenkamercommissie ben gaan werken: in april 2010 ben in voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Renkum geworden. Zo kan ik op mijn manier bijdragen aan ons democratisch bestuurlijk systeem dat ik een warm hart toedraag. De werkzaamheden van een rekenkamer liggen in het verlengde van mijn gehele loopbaan: het bijdragen aan het functioneren van een organisatie of bestuurlijk systeem door het doen van onderzoek, het geven van advies en het (laten) implementeren van verbeteringen. Zo hoop ik ook in Lochem bij te dragen aan het lokale bestuur.


Hoe werken wij?

De rekenkamercommissie krijgt via diverse bronnen onderzoeksonderwerpen aangereikt. Onderwerpen worden getoetst aan criteria. Ook inwoners van de gemeente kunnen onderwerpen aandragen.

Rapporten en jaarverslagen

De rekenkamercommissie is pas sinds 14 januari 2019 benoemd. Er zijn nog geen rapporten of jaarverslagen.

Regelgeving

Nieuws

AVG

De rekenkamercommissie houdt zich aan de AVG en heeft daartoe een privacyverklaring en een register van verwerkingen.

Contact

Heeft u een vraag of een voorstel voor een onderzoeksonderwerp? Neem dan contact met de rekenkamercommissie op via rekenkamercommissie@lochem.nl.

  • Daan Nijland (voorzitter)
  • Herman van den Broek (lid)
  • Flores Boom (lid)  
  • Esther Koeslag (secretaris)