De rekenkamercommissie van de gemeente Lochem is een onafhankelijke onderzoekscommissie van de gemeente Lochem. De commissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. De commissie heeft een wettelijk karakter en is bedoeld om de raad te helpen in zijn controlerende en taakstellende taak. Onderzoeksrapporten worden aan de raad aangeboden.

Samenstelling

De rekenkamercommissie (RKC) bestaat uit drie externe onafhankelijke leden met verschillende achtergrond.

Herman van den Broek

Zutphen, 40 jaar gewerkt in dienst van het openbaar bestuur bij twee ministeries en twee grote gemeenten. Ik heb 14 jaar ervaring als secretaris en onderzoeker van een rekenkamer en 6 jaar als extern lid van een rekenkamercommissie in twee andere gemeenten.

Ik ben gecharmeerd van de schaal van de gemeente Lochem en de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert en nieuwe uitdagingen aan gaat. Het bestuur weet wat er leeft onder de inwoners en er heerst een mentaliteit van zaken aanpakken.

Voor de rekenkamercommissie is het een uitdaging om de controle van de gemeenteraad te versterken. Hoe presteert de gemeente? Wordt gemeenschapsgeld goed en doelmatig gebruikt? En werkt de gemeente resultaatgericht samen met burgers, instellingen en andere partners?

Flores Boom

Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit ben ik mijn loopbaan begonnen op het ministerie van LNV. Ik ben nu werkzaam bij het ministerie van I&W. Als secretaris van de rekenkamercommissie van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heb ik ruim 5 jaar ervaring opgedaan in het begeleiden van rekenkameronderzoeken. Met veel enthousiasme zet ik mijn ervaring, o.a. uit een opleiding voor rekenkameronderzoek, in voor de gemeente Lochem. Ik heb een bijzondere binding met de gemeente Lochem aangezien ik opgegroeid ben in Gorssel.

Daan Nijland

De rode draad in mijn loopbaan is het bijdragen aan het (beter) functioneren van een organisatie. Veelal door het doen van onderzoek, het geven van advies en het (doen) uitvoeren van voorgestelde verbeteringen. Het doel en de werkzaamheden van een rekenkamer sluiten hier naadloos op aan. Ik ben professioneel nieuwsgierig: ik wil graag weten hoe iets is opgebouwd en werkt. Vanuit mijn professionele achtergrond en mijn maatschappelijke betrokkenheid draag ik graag bij aan het democratisch bestuurlijk systeem. Ervaring hiermee heb ik opgedaan als voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Renkum. Deze kennis en ervaring zet ik ook graag in voor de mooie gemeente Lochem.

Nevenfuncties:

  • Senior business Projectleider De Connectie (Arnhem). Bezoldigd
  • Lid kledingcommissie korfbalvereniging DVO Bennekom. Onbezoldigd.

 


Hoe werken wij?

De rekenkamercommissie krijgt via diverse bronnen onderzoeksonderwerpen aangereikt. Onderwerpen worden getoetst aan criteria. Ook inwoners van de gemeente kunnen onderwerpen aandragen.Rapporten en jaarverslagen

 

Rapporten


Jaarverslagen

Contact

Heeft u een vraag of een voorstel voor een onderzoeksonderwerp? Neem dan contact met de rekenkamercommissie op via rekenkamercommissie@lochem.nl.

  • Daan Nijland (voorzitter)
  • Herman van den Broek (lid)
  • Flores Boom (lid)  
  • Heleen Hartkamp (secretaris)