De rekenkamer van de gemeente Lochem doet onafhankelijke onderzoek voor de gemeente Lochem. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. De rekenkamer heeft een wettelijk karakter en helpt de raad bij zijn controlerende en taakstellende rol. De onderzoeksrapporten van de rekenkamer worden aangeboden aan de raad.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat momenteel uit drie externe onafhankelijke leden met verschillende achtergrond.

Herman van den Broek

Zutphen, 40 jaar gewerkt in dienst van het openbaar bestuur bij twee ministeries en twee grote gemeenten. Ik heb 14 jaar ervaring als secretaris en onderzoeker van een rekenkamer en 6 jaar als extern lid van een rekenkamercommissie in twee andere gemeenten.

Ik ben gecharmeerd van de schaal van de gemeente Lochem en de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert en nieuwe uitdagingen aan gaat. Het bestuur weet wat er leeft onder de inwoners en er heerst een mentaliteit van zaken aanpakken.

Voor de rekenkamercommissie is het een uitdaging om de controle van de gemeenteraad te versterken. Hoe presteert de gemeente? Wordt gemeenschapsgeld goed en doelmatig gebruikt? En werkt de gemeente resultaatgericht samen met burgers, instellingen en andere partners?

Daan Nijland

De rode draad in mijn loopbaan is het bijdragen aan het (beter) functioneren van een organisatie. Veelal door het doen van onderzoek, het geven van advies en het (doen) uitvoeren van voorgestelde verbeteringen. Het doel en de werkzaamheden van een rekenkamer sluiten hier naadloos op aan. Ik ben professioneel nieuwsgierig: ik wil graag weten hoe iets is opgebouwd en werkt. Vanuit mijn professionele achtergrond en mijn maatschappelijke betrokkenheid draag ik graag bij aan het democratisch bestuurlijk systeem. Ervaring hiermee heb ik opgedaan als voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Renkum. Deze kennis en ervaring zet ik ook graag in voor de mooie gemeente Lochem.

Nevenfuncties:

  • Senior business Projectleider De Connectie (Arnhem). Bezoldigd
  • Lid kledingcommissie korfbalvereniging DVO Bennekom. Onbezoldigd.

 

Rixt de Jong

Mijn naam is Rixt de Jong. Als bestuurskundige vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren aan toekomstbestendig lokaal bestuur. In het dagelijkse leven ben ik dan ook werkzaam als beleidsadviseur bij de provincie Fryslân. Hier ben ik op dagelijkse basis bezig met thema’s als bestuurskracht, interbestuurlijke samenwerking en ondermijning.  Als lid van de rekenkamer wil ik met deze kennis graag ook een bijdrage leveren aan de gemeente Lochem!

Nevenfuncties:

  • Beleidsadviseur kwaliteit openbaar bestuur (Provincie Fryslân) Bezoldigd.

Hoe werken wij?

De rekenkamer krijgt via verschillende bronnen onderzoeksonderwerpen aangereikt. Onderwerpen worden getoetst aan criteria. Ook inwoners van de gemeente Lochem kunnen onderwerpen aandragen.Actuele onderzoeken rekenkamer

De rekenkamer heeft bezoeken aan de fracties gepland en uitgevoerd. Dit om een onderzoeksprogramma voor 2024 op te stellen. Op basis van deze bezoeken heeft de rekenkamer op dit moment twee onderwerpen geselecteerd die ze nader willen onderzoeken. Dat zijn: Jeugdbeleid en Communicatie. Op basis van de nadere onderzoeken bepaald de rekenkamer de definitieve keuze voor het onderzoeksonderwerp, de onderzoeksvraag en de eventuele volgorde en planning.

Contact

Heeft u een vraag of een voorstel voor een onderzoeksonderwerp? Neem dan contact met de rekenkamer op via rekenkamer@lochem.nl.

  • Daan Nijland (voorzitter)
  • Herman van den Broek (lid)
  • Rixt de Jong (lid)
  • Heleen Hartkamp (secretaris)