Na iedere Politieke Avond wordt er een besluitenlijst van de raadsvergadering en tafelverslag van de tafelgesprekken gemaakt door de griffie. Hierin staat wat de gemeenteraad heeft besloten over de onderwerpen die op de agenda stonden. In de volgende Politieke Avond worden de besluitenlijst en het tafelverslag vastgesteld. 

Via de zoekfunctie van het raadsinformatiesysteem kunt u de besluitenlijsten bekijken.