Begroting

Bekijk de Begroting 2020 makkelijk en snel in de begrotingsapp. De belangrijkste nieuwe activiteiten voor 2020 leest u in de Begroting In Een Oogopslag (pdf, 5.113 KB) 

Bestuursrapportage

Elk jaar in oktober vertelt het college aan de gemeenteraad of de plannen en uitgaven afwijken van de begroting. Dit doet het college in de Bestuursrapportage 2019

Kadernota

Elk jaar in juli bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende 4 jaren en hoeveel dat gaat kosten. Dit schrijft zij in de Kadernota 2021. De kadernota is de voorloper van de begroting.

Jaarrekening

Na afloop van het begrotingsjaar stelt de gemeenteraad in juli de jaarrekening 2019 vast. 
Videotoelichting van wethouder Bert Groot Wesseldijk bij de presentatie van de jaarrekening 2019 aan de raad.

In de Jaarrekening van 2018 leest u wat er werkelijk terecht is gekomen van de plannen in de begroting. De jaarrekening 2018 gaat over de Kadernota van 2018 en de Begroting van 2018.