Begroting

Kadernota

Elk jaar in juli bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende 4 jaren en hoeveel dat gaat kosten. Dit schrijft zij in de kaderbrief 2019 (pdf, 1.623 KB) . De kadernota is de voorloper van de begroting.

Bestuursrapportage

Elk jaar in oktober vertelt het college aan de gemeenteraad of de plannen en uitgaven afwijken van de begroting. Dit doet het college in de Bestuursrapportage 2018 (pdf, 476 KB) . 

Jaarrekening

Na afloop van het begrotingsjaar stelt de gemeenteraad in juni de jaarrekening vast. In de jaarrekening van 2017 leest u wat er werkelijk terecht is gekomen van de plannen in de begroting.

De jaarrekening 2017 gaat over de kadernota van 2017 (pdf, 8.425 KB)  en de begroting van 2017.