De financiële stukken van de gemeente Lochem kunt u bekijken op de website Begrotingsapp: https://lochem.begrotingsapp.nl.Welke stukken zijn er?

Kadernota

Elk jaar in het voorjaar bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende 4 jaren en hoeveel dat gaat kosten. Dit schrijft zij in de Kadernota. De kadernota is de voorloper van de begroting.

Begroting

In de begroting staan de kosten en opbrengsten van die de gemeente Lochem verwacht voor het komende jaar.

Bestuursrapportage

Elk jaar in oktober vertelt het college aan de gemeenteraad of de plannen en uitgaven afwijken van de begroting. Dit rapport heet de bestuursrapportage.

Jaarrekening/Jaarstukken

Na afloop van het begrotingsjaar stelt de gemeenteraad in juli de jaarrekening vast.

U kunt hieronder de jaarrekening in één oogopslag inzien.

Archief

Op de website lochem.begrotingsapp.nl kunt u ook informatie vinden over voorgaande jaren.