Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Lochem kunnen nu gratis een boom aanvragen! Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met de actie “één boom mot kunn’n” willen we beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken, terugbrengen in het landschap.

Voorwaarden

  • De boom krijgt genoeg ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom. Deze actie is voor grondeigenaren in het buitengebied, want volwassen bomen hebben een kroon van minimaal 10 meter doorsnee. Het is een wettelijke eis de boom minimaal 2 meter van de eigendomsgrens te planten.
  • De grondeigenaar geeft de boom genoeg zorg. Hij beschermt de boom onder andere tegen vee en geeft de boom water. Tegen een kleine vergoeding kan ‘t Onderholt een raster rond de boom aanbrengen om de boom tegen vee te beschermen.
  • De boom komt niet in bestaande beplantingen of verhardingen. Hij mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.
  • De gemeente betaalt de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar en de boom is na het planten eigendom van de.

Beschikbare boomsoorten

In overleg met u plant ‘t Onderholt een boomsoort, die past bij bodem, waterhuishouding en landschap. Het is de bedoeling dat de bomen uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang. Niet alle soorten zijn even geschikt op elke locatie. Daarover leest u hieronder meer. De volgende boomsoorten zijn beschikbaar:

Winter-, zomer- of Hollandse linde

De winterlinde (Tilia cordata) heeft klein blad, de Hollandse linde (Tilia europea) en Zomerlinde (Tilia platyphyllos) hebben groot blad. Deze soorten zijn weinig kieskeurig wat betreft grondsoort. ’t Onderholt heeft goede ervaringen met lindes.

Winter- of zomereik

Wintereik (Quercus petrea) en zomereik (Quercus robur). Beide soorten groeien goed op de meeste gronden in onze streek. De wintereik verliest z’n blad in de winter. Het blad van de wintereik heeft een langer steeltje dan het blad van de zomereik. De eikels van de zomereik hebben dan weer aan een langer steeltje dan die van de wintereik. De eikenprocessierups komt in alle soorten eiken voor.
 

 

Tamme kastanje of paardenkastanje

De tamme kastanje (Castanea sativa) is ingeburgerd in bepaalde streken van Nederland. Hij groeit niet goed op zware kleigrond. Met de tamme kastanje heeft ’t Onderholt goede ervaringen tijdens eerdere edities van de actie Éen boom mot kunn’n.

Paardenkastanje (Aescules hippocastanum). U kunt deze soort kiezen, maar ‘t Onderholt raad het niet aan. 40% van de kastanjebomen lijdt op dit moment aan de kastanjebloederziekte. Aan resistente soorten wordt gewerkt, maar ze zijn nog niet beschikbaar.

Witte of zwarte populier

Zwarte populier (Populus nigra) en Canadese populier (Populus x canadensis).

De zwarte populier en de Canadese populier komen vooral in het rivierenlandschap voor en kunnen uitgroeien tot een monumentale boom. Populieren groeien snel en stellen weinig eisen aan de grond. De dikste Canadese populier van Nederland staat in Baak. Daarom noemen we deze soort ook wel de Baakse populier.

Walnoot

De walnoot (Juglans regia) is eigenlijk niet inheems, maar wel kenmerkend voor het rivierengebied. Ze groeit op elke niet te arme grond zolang de grondwaterstand niet te hoog is. Een walnotenboom heeft het eerste jaar tijdens droogte wel voldoende water nodig.

Groene of rode beuk

  • Groene beuk (Fagus sylvatica) en rode beuk (Fagus sylvatica “Atropunicia”). Beuken hebben de eerste 3 jaar extra aandacht nodig en moeten regelmatig water krijgen. De overlevingskans van de beuk is niet zo groot. Ongeveer de helft van de aangeplante beuken zal het waarschijnlijk redden.

Zwarte els

ZZwarte els (Alnus glutinosa). Vooral aanbevolen op zeer vochtige gronden. Als je last van hooikoorts hebt, kun je deze boom beter niet planten.

Ruwe of zachte berk

Ruwe berk (Betula pendula) of zachte berk (Betula pubescens). Beide soorten worden niet echt oud. Ze groeien wel op de armere gronden als ze water krijgen. Vooral de beuken en berken lijden onder droge jaren.

 

Grove den (vliegden)

De vliegden is een door de wind verspreide grove den (Pinus silvestris). Deze inheemse boomsoort komt alleen voor op arme zandgronden. ‘t Onderholt raadt de vliegden niet aan; zelden tref je in onze streek een monumentale vliegden.

Aanmelden kan tot en met 8 december 2022

Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie. Zij neemt in de periode na de uiterste aanmelddatum contact met u op. ‘t Onderholt plant de bomen in januari en februari. In de winter maken de bomen de meeste wortels aan en slaan de bomen het beste aan.

Wilt u graag advies?

Bijvoorbeeld over welke boom bij uw locatie past? Neem dan contact op met Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt via info@onderholt.nl of 0575 55 05 93.