Asbest vormt een risico voor milieu en gezondheid. Als u asbest vindt in de openbare ruimte of op eigen terrein, dan moet u hiervan een melding te doen.  Sloopt u asbesthoudend materiaal, dan moet u dit ook melden.

Als u asbest vindt in de openbare ruimte

In dit geval moet u dit altijd melden bij de gemeente. Als het nodig is, laat de gemeente het asbest verwijderen. Of  doet de gemeente onderzoek naar verontreiniging.

Als u asbest vindt op eigen terrein

U bent zelf verantwoordelijk voor de verwijdering hiervan. Op de website van Stichting Certificatie Asbest vindt u adressen van erkende bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering.

Bij slopen en verbouwen

Het slopen van asbesthoudend materiaal moet u melden bij de gemeente.

Lening

Particulieren kunnen een aantrekkelijke lening afsluiten om asbest te verwijderen en/of de fundering te herstellen. Dat kan via de lening voor toekomstig bestendig wonen. Subsidie is niet mogelijk.