De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Nederland geschikt is voor de winning van aardwarmte. In mei en juni 2020 is het onderzoeksteam aan de slag op twee onderzoekslijnen in onze gemeente.

Aardwarmte  kan een bron zijn om in Nederland een deel van onze huizen, kantoren en bedrijven te verwarmen. Het speelt een rol in de overgang naar schone energie, omdat het aardgas kan vervangen als verwarmingsbron. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. Het warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt. Op dit moment zijn er in de gemeente Lochem nog geen plannen voor aardwarmte.

Weinig bekend over aardwarmte

In grote delen van Nederland is weinig informatie bekend over de ondergrond. De Rijksoverheid wil daarom meer informatie verzamelen. Voor het onderzoek naar aardwarmte worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd. Met dit zogenaamde seismisch onderzoek,  worden de dikte en ligging van de aardlagen in beeld gebracht. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de nabije omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen lichte trillingen worden ervaren, alsof een vrachtwagen voorbijrijdt.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is deze film op Youtube:

Meer informatie vind u ook op www.scanaardwarmte.nl

Veilig en verantwoord

Seismisch onderzoek wordt al tientallen jaren gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor de veiligheid van het seismisch onderzoek.