Passende ondersteuning in een krachtige samenleving

Met dit Algemeen beleidskader sociaal domein 2020 (pdf, 272 KB)  is beschreven hoe we het sociaal domein zien. We beschrijven onze hoofddoelen en de uitgangspunten voor het beleid. Deze zijn in algemene termen verwoord, omdat het beleidskader overkoepelend is. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om onze inwoners: samen leven in de gemeente Lochem moet worden ervaren als een warm bad. Elke inwoner voelt zich gewaardeerd en kan meedoen in de samenleving. De dienstverlening is dichtbij en past bij wat een inwoner nodig heeft. Het beleidskader biedt een overzichtelijke kapstok voor het beleid dat we opstellen en voor de concrete activiteiten die we doen in het sociaal domein.