Als vrijwilliger bent u onder meer verzekerd voor schade en ongevallen opgelopen tijdens uw werk als vrijwilliger. Deze verzekering vervangt niet volledig uw eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering.

Wat heb ik nodig?

Wij raden u aan zoveel mogelijk bewijsstukken zoals foto's of rekeningen mee te sturen.

Hoe vraag ik het aan?

Print het schadeaangifteformulier (pdf, 25 KB) , vul het in en stuur het via ons contactformulier of per post naar ons toe.

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de verzekeraar. Deze behandelt uw aanvraag en stuurt u een brief over de afwikkeling en het eventuele eigen risico.

Meer informatie