Als vrijwilliger bent u onder meer verzekerd voor schade en ongevallen opgelopen tijdens uw werk als vrijwilliger. Deze verzekering vervangt niet volledig uw eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering.

Wat heb ik nodig?

Wij raden u aan zoveel mogelijk bewijsstukken zoals foto's of rekeningen mee te sturen.

Hoe vraag ik het aan?

Vul het schadeaangifteformulier in en stuur het via ons contactformulier of per post naar ons toe (met de bewijsstukken).

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de verzekeraar. Deze behandelt uw aanvraag en stuurt u een brief over de afwikkeling en het eventuele eigen risico.

Meer informatie

Op de website van Centraal Beheer vind u de meest gestelde vragen, de voorwaarden en een handig stappenplan.