Veel inwoners uit onze gemeente zetten zich op diverse manieren vrijwillig in voor de samenleving. Sommigen doen dat eenmalig en anderen voor een langere periode. De gemeente Lochem waardeert de inzet van al deze vrijwilligers enorm en vindt het dan ook belangrijk dat inwoners tijdens hun vrijwillige inzet verzekerd zijn tegen de gevolgen van ongevallen of aansprakelijkheid. Daarom is er de collectieve vrijwilligersverzekering.

Wat houdt de collectieve vrijwilligerspolis in?

Met deze verzekering bent u als vrijwilliger automatisch verzekerd voor onder meer schade en ongevallen opgelopen tijdens het vrijwilligerswerk. De verzekering heeft alleen betrekking op ongevallen of schade opgelopen tijdens het werk als vrijwilliger en vervangt daarmee niet volledig de eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering.

Voor wie is de verzekering?

De verzekering is voor iedere vrijwilliger die in Lochem woont en is ingeschreven, ongeacht waar u dat vrijwilligerswerk doet in Nederland. Onder vrijwilligerswerk wordt onbetaald en onverplicht werk verstaan dat in enig organisatorisch verband wordt gedaan met een maatschappelijk doel. Met het vrijwilligerswerk helpt u anderen en/of de samenleving. De verzekering geldt voor iedere vrijwilliger ongeacht leeftijd, de aard of duur van het vrijwilligerswerk.

Waaruit bestaat de verzekering?

De gemeente Lochem heeft voor vrijwilligers deze verzekeringen afgesloten:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers
  • Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vrijwilligers
  • Rechtsbijstand voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen

Op de website van Centraal Beheer vind u all informatie over de Vrijiwilligersverzekering

Wilt u schade melden als vrijwilliger dan stuurt u de melding eerst naar de gemeente Lochem.