Gezond in Lochem

Gemeente Lochem streeft naar een samenleving waar een gezonde levensstijl de normaalste zaak van de wereld is. Gezonde mensen voelen zich over het algemeen beter, zijn minder vaak ziek en werken meer en langer. Kortom: ze kunnen beter meedoen. Gezondheidswinst helpt dus de inwoner èn de samenleving.

Gezondheid en gezond gedrag is in de eerste plaats een zaak van mensen zelf. Bij het maken van gezonde keuzes kunnen ook anderen (zie 'samenwerking') een rol spelen. Een integrale aanpak van gezondheidsproblemen is dan ook het meest effectief.

Nota gezondheidsbeleid

In de nota 'Nota lokaal gezondheidsbeleid 2015-2018 (pdf, 999 KB) ' staan de belangrijkste speerpunten van de komende periode, namelijk gezond gewicht, alcoholmatiging en depressie.

Samenwerking

Samen met partners werkt de gemeente aan een gezonde gemeente (onderwijs, CJG, GGD, Welzijn Lochem, etc.). Bestaande samenwerkingsverbanden blijven bestaan en nieuwe partners zijn van harte welkom om aan te sluiten. Een brede en gezamenlijke aanpak leidt tot verrassende ideeën en oplossingen. Goede voorbeelden zijn al te vinden in het programma JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). De JOGG-aanpak richt zich op terugdringen van overgewicht onder jongeren (0-19 jaar). De gemeente heeft een JOGG-coordinator aangesteld bij de welzijnsinstelling. Zij werkt samen met verschillende partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor voeding en beweging.

Cijfers

Op de website van kompas Volksgezondheid (Noord- en Oost-Gelderland zijn de actuele cijfers te vinden over hoe gezond de inwoners van Lochem zijn.