Bij wie kunt u terecht in geval van nood of in spoedgevallen?

Naast uw eigen huisartsenpost (Regio Zutphen: 0900 200 9000) en het noodnummer 112 kunt u ook terecht bij:

Sensoor

Wanneer u ergens anoniem over wilt praten, zijn medewerkers van Sensoor dag en nacht bereikbaar. Bel de telefonische hulplijn: 0900 0767 (5 ct. p/m). Een goed gesprek per e-mail of chat kan via de beveiligde website www.sensoor.nl. Deze anonieme hulp is gratis.

Veilig Thuis

Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
De organisatie waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning bij het aanpakken van geweld. Telefoon: 0800-2000

Jeugdbescherming Gelderland

Verstrekt spoedeisende hulp voor kinderen tot 18 jaar.

  • 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week.
  • telefoon 0800 99 555 99
  • geeft telefonisch advies.
  • geeft zo nodig binnen 4 uur een veiligheidsinschatting.