Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een gezinslid, familielid, vriend of kennis als deze chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Hij of zij doet dit langere tijd en wordt hiervoor niet betaald. Mantelzorger worden overkomt je.

Knooppunt mantelzorg Lochem

Wilt u informatie over mantelzorgondersteuning, dan kunt u hiervoor terecht bij het Knooppunt mantelzorg Lochem van de Stichting Welzijn Lochem (SWL).

Mantelzorgcompliment

Sinds 2015 verleent de gemeente Lochem een mantelzorgcompliment. De uitvoering wordt gedaan door Stichting Welzijn Lochem.

Huisvesting en mantelzorg

In het kader van mantelzorg, kan het prettig zijn om dichtbij te wonen. U heeft geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Een uitzondering geldt voor monumenten. De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig.