Huiselijk geweld is geweld, door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De pleger kan een (ex)partner zijn, een gezinslid, familielid of huisvriend. Geweld in huis kent helaas veel vormen en kan ook buiten het huis gebeuren.

Het kan gaan om bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, financiƫle uitbuiting, huwelijksdwang of jeugdprostitutie. Denk daarbij aan:

 • Kindermishandeling
 • (Ex)relatiegeweld
 • Ouderenmishandeling
 • Eer-en cultuurgerelateeerd geweld
 • Mensenhandel

Wat moet ik doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

 • Bel  Veilig thuis Noord Oost Gelderland 0800 2000. U kunt hier terecht voor hulp en advies als slachtoffer, ooggetuige en als pleger van huiselijk geweld
 • Bel 112 als er een leven in gevaar is

Aanpak dichtbij

Geweld thuis komt helaas ook voor in onze gemeente. In 2019 en 2020 geven we een extra impuls aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. We richten ons samen met partners op:

 • Huiselijk geweld eerder en beter in beeld krijgen, om het geweld te helpen voorkomen en te stoppen.
 • Het trainen van beroepskrachten die moeten werken volgens de aangescherpte Wet meldcode. Dit zijn beroepskrachten uit de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.
 • Het trainen van vrijwilligers en mantelzorgers om signalen van huiselijk geweld te herkennen.
 • Voorlichting geven aan inwoners. Met speciale aandacht voor jeugd en kwetsbare groepen.
 • Extra hulp bieden aan slachtoffers en daders.

Regionale aanpak

Lochem werkt samen met 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost Gelderland en met de organisatie Veilig Thuis

Informatie

Wilt u meer informatie over ons actieplan? Neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.