Samen maken we werk van het bestrijden van armoede en het verlenen van hulp bij schulden. Het is belangrijk dat we mensen met financiële problemen nog beter kunnen ondersteunen en eerder in beeld hebben, Daarvoor is een uitvoeringsprogramma (pdf, 353 KB)  gemaakt. Met dit programma wil de gemeente met haar samenwerkingspartners, de komende twee jaar beter hulp bieden aan mensen die in armoede leven en schulden hebben.

In heel Nederland, en zo ook de gemeente Lochem, wonen mensen met ernstige geldzorgen of problematische schulden. Geldzorgen en schulden leiden tot stress, verdriet, eenzaamheid en uitsluiting. Als je daardoor niet meer kunt meedoen in onze samenleving dan geeft dat opvolgende problemen op andere vlakken, zoals mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Veel problemen groeien door van generatie naar generatie. Met het uitvoeringsprogramma Armoedebestrijding en schuldhulpverlening wil de gemeente hier verandering in brengen. Het programma beschrijft in vier verschillende sporen met ieder meerdere acties waar de gemeente, samen met netwerkpartners en ervaringsdeskundigen, in 2024 en 2025 aan wil werken.

Overzicht van voorzieningen die hulp bieden

Een actiepunt uit het programma is overzicht bieden van alle voorzieningen op het gebied van armoede en schulden. Hierdoor kunnen inwoners beter zien waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Daarnaast weten zorgprofessionals, huisartsen en werkgevers dan ook beter waar ze terecht kunnen als ze problemen rondom dit onderwerp signaleren. Ook het in kaart brengen waarom regelingen, zoals minimaregelingen, niet altijd goed worden benut staat op de agenda. En daarnaast het bevorderen dat deze regelingen beter worden gebruikt. 

Omgaan met zakgeld

Een ander actiepunt uit het programma is het starten van de pilot ‘Zakg€ldproject’. Dit project, ontwikkeld door de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de gemeente Nijmegen, leert ouders en kinderen omgaan met geld met als doel generatiearmoede te doorbreken. Het zakgeldproject wordt uitgevoerd door het Budgetadviescentrum.

Dit jaar en volgend jaar gaan we met alle actiepunten aan de slag. We informeren u daarover in gemeentenieuws en op deze website.