Volgende stap woningbouwlocatie Almen-Zuid 2b

In Almen gaan we aan de slag met woningbouw aan de zuidkant van het dorp: Almen-Zuid 2b. Het is de bedoeling dat daar een woonwijk komt met ongeveer 13 tot 15 woningen. Er wordt gedacht aan verschillende soorten woningen: rijwoningen, twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen.

De eerste schetsen voor een mogelijke indeling van de woningbouwlocatie zijn gemaakt en gepresenteerd tijdens een inloopavond in Almen. Iedereen die hierin ge├»nteresseerd is heeft de schetsen kunnen bekijken. Daarnaast heeft de Vereniging Almens Belang (VAB) keukentafelgesprekken gevoerd met een aantal belanghebbenden en omwonenden van Almen-Zuid 2b. Ook heeft de VAB een enqu├¬te gehouden. De VAB heeft vervolgens een aantal verbetervoorstellen gedaan en de gemeente gevraagd om die te betrekken bij een nieuw op te stellen verkavelingsplan. Aan de hand van alle reacties is een voorkeursvariant gemaakt. Dit plan is 4 juli gepresenteerd (pdf, 4.178 KB) . Onderaan deze pagina vindt u het nieuwe gepresenteerde verkavelingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

In de periode na juli werkten we de voorkeursvariant uit in een ontwerp-bestemmingsplan en een ontwerp-beeldkwaliteitsplan. Beide plannen stelde het college vast. Wij informeren u graag over het vastgestelde ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 24 januari tussen 19.00 en 20.30 uur in Ons Huis (Dorpsstraat 37) in Almen.

Wat zijn de volgende stappen?

Iedereen kan tot 31 januari 2024 een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan inbrengen. Een zienswijze houdt in dat iemand zijn mening geeft over een plan. Bij het definitieve bestemminsplan en beeldkwaliteitsplan houden wij rekening met al deze zienswijzen. U vindt de plannen terug op www.officielebekendmakingen.nl.