In Almen gaan we aan de slag met woningbouw aan de zuidkant van het dorp: Almen-Zuid 2b. Het is de bedoeling dat daar een woonwijk komt met ongeveer 13 tot 15 woningen. Er wordt gedacht aan verschillende soorten woningen: rijwoningen, twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen.

De eerste schetsen voor een mogelijke indeling van de woningbouwlocatie zijn gemaakt en gepresenteerd tijdens een inloopavond in Ons Huis op 7 december. Iedereen die hierin geïnteresseerd is heeft de schetsen kunnen bekijken. Medewerkers van de gemeente en van het stedenbouwkundig bureau mRO waren aanwezig om tekst en uitleg te geven en antwoord te geven op alle vragen van de bezoekers.

Was u niet de gelegenheid om daar aanwezig te zijn dan geen nood. U vindt onderaan deze pagina de presentatie en de schetsen die tijdens de bijeenkomst zijn getoond.  We willen graag weten wat u van deze plannen vindt. U kunt uw reactie achterlaten in het reactieformulier.

Hoe nu verder?

We wegen alle ontvangen reacties zorgvuldig. Waar mogelijk verwerken we ze in een voorkeursvariant voor de indeling van Almen-Zuid 2b. Deze voorkeursvariant leggen we in het aankomende voorjaar (eind februari/begin maart) tijdens een vervolgbijeenkomst aan u voor. In een daarop volgende stap wordt de voorkeursvariant verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan. Het streven is om het bestemmingsplan in juni in procedure te brengen.