Ontwikkeling woningbouwlocatie Almen-Zuid 2b

In Almen gaan we aan de slag met woningbouw aan de zuidkant van het dorp: Almen-Zuid 2b. Het is de bedoeling dat daar een woonwijk komt met ongeveer 13 tot 15 woningen. Er is een plan ontwikkeld met daarin verschillende soorten woningen: rijwoningen, twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen.

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het plan is uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Beide plannen hebben in de periode 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage gelegen. Tijdens deze inzagetermijn zijn er tien zienswijzen ingediend. Bij het definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan houden wij rekening met al deze zienswijzen. U vindt de plannen terug op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/  

Behandeling gemeenteraad

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan Almen-Zuid 2b in september/oktober 2024. Als de plannen zijn vastgesteld en het bestemmingsplan onherroepelijk is kunnen er in Almen woningen gebouwd worden op deze locatie. Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage lagen is aangegeven dat de behandeling door de gemeenteraad in mei 2024 werd verwacht. Nu blijkt dat het beantwoorden van de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan langer duurt dan verwacht. Daarom is het besluit over het definitieve bestemmingsplan uitgesteld tot na de zomer. De verwachting is wel dat het college van B&W voor de zomervakantie een besluit neemt over de zienswijzen (de nota van zienswijzen). Zodra dit besluit is genomen ontvangen de indieners van zienswijzen hierover bericht.