Volgende stap woningbouwlocatie Almen-Zuid 2b

In Almen gaan we aan de slag met woningbouw aan de zuidkant van het dorp: Almen-Zuid 2b. Het is de bedoeling dat daar een woonwijk komt met ongeveer 13 tot 15 woningen. Er wordt gedacht aan verschillende soorten woningen: rijwoningen, twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen.

De eerste schetsen voor een mogelijke indeling van de woningbouwlocatie zijn gemaakt en gepresenteerd tijdens een inloopavond in Ons Huis op 7 december. Iedereen die hierin geïnteresseerd is heeft de schetsen kunnen bekijken. Medewerkers van de gemeente en van het stedenbouwkundig bureau mRO waren aanwezig om tekst en uitleg te geven en antwoord te geven op alle vragen van de bezoekers. U vindt onderaan deze pagina de presentatie en de schetsen die tijdens de bijeenkomst zijn getoond.  

Hoe nu verder?

Naar aanleiding van de inloopavond heeft de Vereniging Almens Belang (VAB) keukentafelgesprekken gevoerd met een aantal belanghebbenden en omwonenden van Almen-Zuid 2b. Ook heeft de VAB een enquête gehouden. De VAB heeft de uitkomsten van deze enquête en de keukentafelgesprekken, in de vorm van een aantal verbetervoorstellen, gedeeld met de gemeente en gevraagd om deze te betrekken bij het maken van een voorkeursverkaveling. Al deze reacties, inclusief de ontvangen reacties tijdens de inloopavond en de ontvangen reactieformulieren, wegen we zorgvuldig.

Een deel van de voorstellen van de VAB ziet de gemeente als een kans. We willen die voorstellen nader onderzoeken om te zien of ze realiseerbaar zijn. Dat heeft tijd nodig. Daarom verzetten wij de eerder aangekondigde 2e informatieavond over het stedenbouwkundig plan naar een later tijdstip. Op dit moment is er nog geen concrete datum bekend. Wanneer de datum wel bekend is dan leest u dat in de Berkelbode in het gemeentenieuws of op www.lochem.nl.