Stel u heeft een plan. U wil bijvoorbeeld uw woning verbouwen, een uitrit aanleggen, uw schuur als bedrijfsruimte gaan gebruiken of u heeft een goed idee voor uw buurt. De Omgevingswet vraagt ons om de omgeving te betrekken bij uw plannen. Uw plan kan gevolgen hebben voor uw omgeving. Misschien hebben uw buren zorgen over het uitzicht, geluid of iets anders. Door hun zorgen maar ook goede ideeën met elkaar te bespreken, kunt u het plan beter maken. Op die manier verkleint u de kans op klachten en bezwaren achteraf. Hoe eerder u met elkaar in gesprek gaat, hoe beter.

Als de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat dan is het in een aantal gevallen verplicht om uw omgeving te informeren over en te betrekken bij uw plan. Als u daarna een vergunningsaanvraag indient voor uw plan dan kijkt de gemeente ook naar hoe u uw buren en andere direct betrokkenen heeft betrokken bij uw plannen. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

Wie moet ik bij mijn plan betrekken?

Wie u bij het plan betrekt, is afhankelijk van hoe groot het plan is en wie er iets van merkt. Bij een klein plan kan het voldoende zijn om alleen directe buren te informeren, terwijl bij een groot plan misschien wel de hele wijk moet meedenken. Dat meedenken noemen we ook wel participatie. Voorop staat: plannen maken in de gemeente Lochem doet u niet alleen.

Ben ik verplicht om mijn omgeving te betrekken?

U bent niet altijd verplicht om uw omgeving te betrekken. Dat hangt af of u een vergunning nodig heeft voor uw plan en of participatie daarbij verplicht is. Vanaf 1 januari kunt u dit eenvoudig nagaan in het digitaal omgevingsloket. Komt u er niet uit of twijfelt u? Bel dan met de gemeente Lochem of maak een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis.

Gebruik het stappenplan

Om u verder op weg te helpen hebben we een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan kunt u gebruiken en helpt u om met uw omgeving in gesprek te gaan.

STAP 1 | Beschrijf uw plan of uw idee

 • Wat is het idee of plan
 • Over welke plek gaat het
 • Wat is de planning
 • Wat zijn de knelpunten of bezwaren die u ziet
 • Wat zijn de kansen
 • Wat is uw mening over eventuele weerstand of draagvlak

STAP 2 | Beschrijf wie in uw omgeving hiermee te maken hebben

 • Wie moeten van het plan of idee wat vinden, wie hebben er direct mee te maken?
 • Op welke manier u hen betrekt bij de plannen

STAP 3 | Neem contact op met de gemeente voor informatie

De gemeente kan u helpen om te bepalen of het plan haalbaar is, aangeven wat de mogelijkheden zijn en hoe u het idee verder kunt uitwerken. Als blijkt dat je plan een goede haalbaarheidskans heeft, dan kunt u verder met stap 4.

STAP 4 | Deel uw idee of plan met de belanghebbenden

 • Bespreek uw plannen met de belanghebbenden (nodig ze uit, ga langs, stuur een brief of mail)
 • Wat zijn de knelpunten en wat zijn de kansen

STAP 5 | Verzamel de reacties en leg dit vast

 • Maak een verslag van alle reacties die u heeft verzameld
 • Zorg ervoor dat dit wordt teruggekoppeld aan de belanghebbenden

STAP 6 | Pas het plan eventueel aan en deel dit met belanghebbenden

Het uiteindelijke plan beschrijft hoe u samen het idee of plan heeft uitgewerkt

STAP 7 | Lever de aanvraag in met het definitieve verslag

Maak een definitief verslag en zorg ervoor dat dit tegelijk met de aanvraag ingediend wordt bij de gemeente. Het uiteindelijke plan bestaat uit een beschrijving van het idee of plan en een verslag van de manier waarop u de omgeving heeft betrokken bij de totstandkoming van het plan.

Aan de slag!

Als u uw vergunning heeft gekregen, wilt u natuurlijk aan de slag. Zorg ervoor dat u ook dan in gesprek blijft met uw buren en andere betrokkenen. Informeer hen over wat u gaat doen en de planning, zodat zij goed geïnformeerd blijven. Veel succes met uw plan! Heeft u vragen, opmerkingen of hulp nodig? Wij staan klaar om vragen te beantwoorden en helpen u graag op weg.

Meer lezen? In de participatieaanpak ‘Samen Buurt maken (pdf, 520 KB)   leest u hoe het is geregeld met de participatie binnen de Omgevingswet in onze gemeente.