Wanneer u grond wilt verplaatsen of afvoeren, of nieuwe grond wilt aandragen, is in een aantal gevallen een melding nodig. Ook speelt de kwaliteit van de bodem een rol bij bouwen.

Wanneer is een melding nodig

  • Grond- en baggerspecie moet u altijd 5 werkdagen voor de toepassing melden. Dit geldt ook voor opslag korter dan 6 maanden en tijdelijke opslag voorafgaand aan de toepassing.
  • Past u schone grond- en baggerspecie toe in hoeveelheden vanaf 50 kubieke meter? Dan moet u eenmalig de toepassingslocatie melden.

Wanneer is geen melding nodig

  • Als u baggerspecie verspreidt op het aangrenzend perceel.
  • Als u grond- of baggerspecie toepast binnen een landbouwbedrijf. Voorwaarde is dat de grond- of baggerspecie komt van een perceel dat bij uw landbouwbedrijf hoort. En dat u op dat perceel een vergelijkbaar gewas teelt als op het perceel waar u de grond- of baggerspecie toepast.
  • Als u tijdelijk grond- of baggerspecie verplaatst of wegneemt uit de toepassing, en daarna op (vrijwel) dezelfde plaats en onder dezelfde conditie terugplaatst.
  • Als u schone grond en baggerspecie toepast in hoeveelheden kleiner dan 50 kubieke meter.
  • Als u particulier bent en niet beroepsmatig grond of baggerspecie toepast.

Wie doet de controle en de handhaving?

De Omgevingsdienst Achterhoek. Bij vragen kunt mailen met bodem@odachterhoek.nl.

Wanneer is een bodemonderzoek vereist bij bouwwerkzaamheden

Wanneer u bouwt, verbouwt of uitbreidt en daarbij is sprake van verblijfsruimten. Een verkennend bodemonderzoek moet dan onderdeel zijn van de aanvraag om een omgevingsvergunning bouwen.

Ook bij vergunningsvrij bouwen is bodemkwaliteit en meldingsplicht grondverzet van toepassing

Het verplaatsen, afvoeren of aandragen van grond ontslaat u niet van de plicht hierover een melding te doen bij het meldpunt bodemkwaliteit. Ook zonder dat is het verstandig na te gaan of de bodem waarop gebouwd wordt niet is verontreinigd.

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en Lochem hebben als regio Achterhoek gezamenlijk beleid opgesteld voor het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie. Op de pagina Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart vindt u de documenten en kaarten.


Grondverzet en PFAS

Vanaf 13 december 2021 geldt er een handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.