Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. U maakt dan een afspraak voor een vooroverleg. U doet dan een 'conceptaanvraag'. U bespaart dan kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.

Wat heb ik nodig?

Goede situatie- en geveltekeningen. Zie het aanvraagformulier voor meer informatie. 

Wat kost het?

€ 138

Dit bedrag wordt verrekend met de leges voor uw aanvraag omgevingsvergunning. 

Hoe vraag ik het aan?

Een vooroverleg dient u in op www.omgevingsloket.nl door uw aanvraag/ melding open te stellen voor bevoegd gezag.

Stappen openstellen van uw aanvraag of melding:

  • Klik in het aanvraagscherm op het tabblad "contact met bevoegd gezag" (groen tabblad bovenaan de pagina)
  • Een tekst klapt uit. Klik op "aanvraag/melding openstellen"
  • U krijgt de melding 'Uw verzoek voor vooroverleg is verzonden naar de gemeente Lochem".
  • De gemeente kan nu meekijken. 

Let op:

  • Uw aanvraag is dan gelijk opengesteld.
  • Klik niet op "indienen", want dan dient u uw aanvraag definitief in. 

En nu?

  • Een klantmanager Omgeving neemt indien nodig contact met u op om een afspraak te maken.
  • U ontvangt per e-mail de uitslag van het vooroverleg (conceptaanvraag).

 

Wat is het voordeel van vooroverleg?

Een vergunningsaanvraag brengt vaak veel kosten met zich mee. Bijvoorbeeld bouwplannen moeten zijn voorzien van constructieberekeningen, detailtekeningen enzovoorts. Daarnaast brengt de gemeente leges voor een aanvraag in rekening.

In een vooroverleg is een goede geveltekening, plattegrond en situatie vaak voldoende. De gemeente vraagt indien nodig een vooradvies van de welstandscommissie en kijkt of het bouwen voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.

Een vooroverleg is zeker zinvol bij een complexere ontwikkeling. Bijvoorbeeld wanneer naast een vergunning om te bouwen gelijktijdig andere toestemmingen nodig zijn, zoals voor brandveiligheid, milieu, veranderen van een monument, afwijken van de bestemmingsplanregels.

Welke garantie geeft vooroverleg op een vergunning?

Het vooroverleg geeft u inzicht of uw plan kans van slagen heeft. In een vooroverleg toetst de gemeente alleen een paar belangrijke onderdelen, zoals het bestemmingsplan en de welstandseisen. Hiermee heeft u wel een goede indruk over de haalbaarheid. Bij de vergunningaanvraag van een ongewijzigd plan worden echter meer zaken getoetst, zoals veiligheid, gezondheid, constructie. Zekerheid over een vergunning heeft u pas wanneer deze is verleend.