U wilt iets bouwen of u wilt een gebouw of terrein op een andere manier gaan gebruiken. Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen.

Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning

In het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook kunt u bekijken wat op een bepaalde plek in de gemeente Lochem wel of niet mag. Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Dan moet u aan aantal zaken voorbereiden. Wat u daarvoor nodig heeft leest u op de pagina ‘Voorbereiding omgevingsaanvraag’.

Voldoet uw plan niet aan de regels van het Omgevingsplan? Dan raden wij u aan om eerst een vooroverleg in te dienen. De kosten voor het vooroverleg verrekenen wij als u de definitieve aanvraag indient. Via een vooroverleg beoordelen wij of wij bereid zijn mee te werken aan uw plan door af te wijken van de regels. Vinden wij het nodig dat u uw plan aanpast? Dan geven wij aan u door, zodat u dat mee kunt nemen in de aanpassing van uw plan. U vraagt een vooroverleg aan via het omgevingsloket door uw aanvraag in te dienen als conceptverzoek.  

Hoe betrek ik mijn omgeving?

Stel u heeft een plan. U heeft dan niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat u hen betrekt en informeert over uw plannen. Hoe? Dat leest u op de pagina ‘Hoe betrek ik mijn omgeving?

Aanvraag doen

U vraagt een vergunning voor het bouwen of anders gebruiken van een gebouw aan via het Omgevingsloket.

In sommige gevallen moet u voor uw bouwplan een kwaliteitsborger inschakelen. Lees hierover meer informatie op de pagina Wkb. Valt uw plan hier niet onder? Dan moet u naast een omgevingsvergunning ook een bouwtechnische vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.
 

Kosten

Het tarief voor een omgevingsvergunning met een bouwactiviteit heeft geen vast bedrag, maar wel een minimum van € 175. Welke kosten erbij komen hangt af van uw plan. U leest in de legesverordening 2024 welke kosten wij nog meer in rekening brengen.

​​​​​​​De kosten voor het vooroverleg bedragen € 175 plus eventuele extra kosten voor onderzoeken en adviezen. De kosten voor het vooroverleg worden verrekend bij het aanvragen van de omgevingsvergunning.   

Termijn

De gemeente reageert binnen 8 weken op uw aanvraag. Deze periode kunnen wij met 6 weken verlengen. De periode wordt ook langer als wij u om aanvullende informatie vragen. U krijgt dan bericht van ons.

Voorwaarden

Een omgevingsvergunning die is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Tot 6 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning kunt u of belanghebbenden bezwaar maken tegen het genomen besluit.

Bijzonderheden

Gaat u (ver)bouwen en moet u daarvoor een boom kappen? Dan heeft u naast een omgevingsvergunning misschien ook een kapvergunning nodig. Het is verstandig om de aanvraag voor het kappen tegelijk te doen met de omgevingsvergunning, zodat dit tegelijk beoordeeld kan worden.

U kunt ook een andere omgevingsvergunning nodig hebben of nog een melding moeten doen. Via het Omgevingsloket kunt u bekijken voor welke activiteiten u nog meer een omgevingsvergunning nodig heeft.


Contact met de gemeente

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Wij helpen u graag.