Als eigenaar van een monument heeft u iets bijzonders in handen. Daaraan zitten rechten en plichten. Wij willen u graag helpen en adviseren over die extra verplichtingen. Dat doen we ook graag bij verduurzaming of verbouwing van uw monument.

Wilt u verbouwen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Zo gaan cultuurhistorische waarden niet verloren. Denkt u eraan dat dit ook voor veranderingen aan de binnenkant van uw huis geldt; voor veel werk aan monumentale delen van de binnenkant is een vergunning nodig.

Advies

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met Martijn Haitink, monumentencoach, via monumentencoach@lochem.nl.
Zo voorkomt u dat de gemeente een aanvraag die u indient later afwijst.

Vergunningsvrij

Gewoon onderhoud. Werkzaamheden zonder verandering van vorm, detaillering, materiaalsoort en kleur, zoals:

  • Hier en daar repareren van ramen, deuren, kozijnen en pleisterwerk
  • Hier en daar repareren van metsel- en voegwerk
  • Vervangen van een paar / enkele dakpannen
  • Opstoppen van rieten daken
  • Schilderen zonder de kleur te veranderen en zonder de verf helemaal te verwijderen
  • Vervangen van enkel glas door dun isolatieglas in  ramen en roeden zonder de ramen of kozijnen te vervangen
  • Vervangen van een niet-monumentale keuken of badkamer

Archeologie

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan kunt u te maken krijgen met archeologie.  Door (graaf)werkzaamheden zou u zomaar oudheidkundige resten kunnen stukmaken. U moet de bodem daarom soms eerst oudheidkundig laten onderzoeken. Het bestemmingsplan bepaalt wanneer dat moet. We beschermen zo informatie over ons verleden in de bodem.

 

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor monumenten nodig?

Voor alle veranderingen die u aanbrengt aan een monument, of aan monumentale onderdelen van een pand, is vergunning nodig. Ook wanneer de activiteit voor wat betreft het bouwen vergunningvrij is, heeft u toch een omgevingsvergunning voor het veranderen van het monument nodig.

Activiteiten waarvoor vergunning nodig is zijn bijvoorbeeld:

  • het plaatsen van een dakkapel, serre, erker of schuur
  • wijzigingen aan de buitenkant: onder andere vernieuwen of vervangen van stucwerk en  voegwerk, herstel of vernieuwen van daken, dakkapellen, goten en schoorstenen, vervangen van deuren, kozijnen en ramen, en voor schilderwerk in een gewijzigde kleurstelling;
  • inpandige wijzigingen: wijzigingen in de structuur (indeling) van het pand en wijzigingen aan waardevolle interieurelementen.

Voor beeldbepalende panden en panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht heeft u een vergunning nodig als u deze bouwwerken wilt afbreken.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck doen. Met deze check bepaalt u of u wel of geen omgevingsvergunning moet aanvragen. Bij twijfel of onduidelijkheid kunt contact opnemen met Martijn Haitink, monumentencoach, via monumentencoach@lochem.nl.