In een bestemmingsplan staat hoe je een stuk grond of een gebouw mag gebruiken. Bijvoorbeeld wonen, bedrijven, sport, centrumvoorzieningen, maatschappelijke doeleinden. Gewijzigd of afwijkend gebruik is niet toegestaan, tenzij hiervoor het bestemmingsplan wordt gewijzigd of wanneer een omgevingsvergunning gewijzigd gebruik is verleend.

 

Welk gebruik is toegestaan voor een perceel of gebouw?

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u nagaan welke plan van toepassing is op een bepaald perceel of gebouw. De meeste (nieuwere) bestemmingsplannen en de hierbij behorende regels kunt u hier inzien. Is dit niet het geval, dan neemt u het best contact op met de omgevingsbalie in het gemeentehuis.

Hoe kan ik gewijzigd of afwijkend gebruik mogelijk maken?

De procedure is sterk afhankelijk van de aard van de wijziging en wat het bestemmingsplan of de wetgeving toelaat. In sommige gevallen is de reguliere omgevingsvergunning voldoende, in andere gevallen kan een uitgebreide procedure nodig zijn. Ook is het denkbaar dat niet direct voor een omgevingsvergunning wordt gekozen, maar eerst een wijziging van het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het is altijd verstandig een afspraak te maken met de omgevingsbalie in het gemeentehuis, om te overleggen over de mogelijkheden en de procedure.

Een wijzigingsvergunning moet vaak in één en dezelfde aanvraag worden gedaan als de toestemming om te mogen (ver-)bouwen.