Voor eigenaren van een leegstaande woning die te koop staat, kan het interessant zijn om de woning tijdelijk te verhuren. Wanneer de verhuurder beschikt over een vergunning op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. Dit maakt het voor de eigenaar eenvoudiger om de huur bij verkoop van de woning te beëindigen. Deze vergunning kost u € 55,40.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergunning

U komt in aanmerking voor een vergunning indien voldaan wordt aan onderstaande eisen:

 • De woonruimte staat te koop;
 • De woonruimte staat op het moment dat de vergunning wordt aangevraagd leeg;
 • Het moet gaan om een te koop staande woning die nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning), in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond werd, of in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;

Voorwaarden

 • De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Is een vergunning vóór 1 juli 2013 afgegeven? Dan blijft de maximale huurprijs gelden die in de vergunning staat.
 • Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.
 • De vergunning voor te koop staande koopwoningen geldt voor 5 jaar. Bij een lopende vergunning is verlenging niet nodig, maar geldt de vergunning alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.
 • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.
 • Een eigenaar van een woonruimte mag meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. Op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden.

Zijn er ook nadelen aan het tijdelijk verhuren van een woning?

Het tijdelijk verhuren heeft gevolgen voor de hypotheekaftrek van de verhuurde woning, deze valt weg. Daarnaast moet een hypotheekverstrekker toestemming geven. De hypotheekverstrekker kan voorwaarden stellen aan hun toestemming. Bijvoorbeeld dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om de hypotheek verder af te lossen.

Van groot belang is dat de huurovereenkomst juridisch klopt, want het huurrecht is ingewikkeld. Laat u daarom adviseren door een juridisch adviseur met kennis van zaken. In de (schriftelijke) huurovereenkomst moet duidelijk staan:

 • Dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet;
 • Dat er een vergunning op grond van de Leegstandwet is;
 • Voor welke termijn de vergunning is;
 • Voor zover van toepassing: welke maximale huurprijs in de vergunning staat.

Voldoet de huurovereenkomst hier niet aan? Dat loopt de verhuurder het risico dat de verhuur als gewone verhuur wordt gezien. In dat geval kan hij de huur niet beëindigen.