Iedere gemeente in Nederland is volgens Artikel 27 van de Wegenwet verplicht een vastgestelde wegenlegger te hebben. In de wegenlegger staat van alle wegen buiten de bebouwde kom of deze openbaar toegankelijk zijn en wie onderhoudsplicht van deze wegen heeft. Na de fusie tussen de voormalige gemeenten Lochem en Gorssel, zijn de wegenleggers van beide gemeentes samengevoegd.

Via deze link kunt u de digitale wegenlegger (pdf, 1.576 KB)  inzien waarin beide voormalige papieren wegenleggers zijn samengevoegd.