In 2011 is een studie gedaan naar een structurele oplossing voor de N348 tussen de aansluiting van de nieuwe rondweg bij Eefde en de A1 bij Deventer.

Structurele oplossing

Op 25 januari 2012 besloten Provinciale Staten geen nieuw tracé aan te leggen voor de N348 tussen Eefde en de A1. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2012 is besloten ook geen budget beschikbaar te stellen om de bestaande weg verder op te waarderen. Het project N348 Eefde-A1 krijgt geen vervolg omdat het niet past binnen de prioriteiten en de huidige financiële ruimte. Bij de N348 Eefde-A1 gaat het vooral om het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid en minder om het oplossen van het knelpunt met betrekking tot bereikbaarheid. Binnen de provincie Gelderland zijn er andere knelpunten die Provinciale Staten een hogere prioriteit toekennen dan de N348 Eefde-A1. 

Maatregelen Jodendijk/Scheuterdijk

Wel wordt er gewerkt aan het aanpassen van de kruispunten Jodendijk/Scheuterdijk en Quatre Brasweg. Voor de Jodendijk/Scheuterdijk is op dit moment een reconstructie in voorbereiding.

Het doel van de reconstructie Jodendijk/Scheuterdijk is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N348, onder andere voor (brom)fietsers. Het parallel gelegen fietspad geeft nu problemen met het afslaande verkeer. Bovendien kunnen fietsers niet veilig oversteken ter hoogte van de Jodendijk/Scheuterdijk. De volgende maatregelen worden genomen:

  • de aanleg van een parallelweg voor de ontsluiting van de Scheuterdijk
  • afsluiten van de Jodendijk voor gemotoriseerd verkeer
  • het maken van een oversteek voor fietsers door de aanleg van een vluchtheuvel op de N348.

Deze maatregelen volgen uit een studie (2010) naar mogelijke oplossingen voor dit kruispunt. De gemeenteraad van Lochem heeft ingestemd met deze maatregelen als voorkeursoplossing en om deze verder voor te bereiden.