Participatie voor nieuwe Hoevenbrug/Reudinkbrug: meld u aan om mee te denken op 31 oktober

De geschiedenis van Lochem is nauw verweven met die van de rivier de Berkel. De stad is ontstaan op een kruispunt van wegen en de Berkel. Op de oevers van de Berkel heeft zich al vroeg handel en nijverheid ontwikkeld, waardoor de rivier feitelijk de economische levensader van de stad was.

De Hoevenbrug (de laatste periode vooral bekend onder de naam Reudinkbrug) ligt op een bijzondere plek. Aan de ene kant ligt de stad Lochem met zijn oude stadskern. En aan de andere kant ligt het buitengebied met het beekdal van de Berkel, het omringende agrarische landschap en de fabriek van Friesland Campina.

Wat is er ook alweer aan de hand met deze brug?

De brug is letterlijk een verbinding tussen twee gebieden, die van de stad Lochem met het achterland. Uit een inspectie begin februari blijkt dat de Hoevenbrug in zeer slechte staat verkeert. Om de veiligheid van de gebruikers van de brug te garanderen, heeft de gemeente onverwacht 'ingrijpende maatregelen' moeten nemen. De verbinding is voor zwaar verkeer weggevallen wat natuurlijk erg vervelend is. Het biedt ons op dit moment ook kansen om na te denken over de uitstraling en dus het verhaal van deze verbinding.

In tijden waar de relatie tussen de stad en het platteland onder druk staat en we als samenleving naar begrip en nieuwe verbindingen zoeken, staat de noodzaak van een nieuwe brug in de stad Lochem symbolisch voor deze tijd. De verbinding die de nieuwe brug kan vormen tussen de stad en het buitengebied met zijn natuur, landbouw en industrie biedt kansen.

Denk met ons mee!

Vindt u dat ook? Of heeft u een veel beter verhaal wat tot uitdrukking komt in de vormgeving van de nieuwe brug? De gemeente Lochem is op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen denken over het uiterlijk van de brug. En hiermee het verhaal vertellen van de nieuwe Hoevenbrug.

Belangstellenden  bedenken samen met de ontwerpers van de gemeente het verhaal. En denkt en schetst mee hoe de uitstraling van de brug eruit moet komen te zien. Over de technische eisen maakt het bouwteam de beslissingen.   

Op 31 oktober 2023 om 19.00 uur is de eerste bijeenkomst in het gemeentehuis van Lochem. Op deze avond gaan we met zijn allen brainstormen.

Planning ontwerp en bouw brug

Na de eerste bijeenkomst volgt er nog een tweede sessie (de datum is op dit moment nog niet bekend). De landschapsarchitecte binnen ons bouwteam zal dan haar conceptontwerp voorleggen. De verwachting is dat het gehele ontwerp voor de brug begin 2024 klaar is. Dan starten we ook met de sloop van de brug. We verwachten de nieuwe brug begin mei 2024 te openen. Dit jaar vinden er al voorbereidingswerkzaamheden plaats, waarbij kabels en leidingen van de brug worden afgehaald. Als er een exacte planning bekend is dan informeren we de inwoners in het gemeentenieuws en op deze website.

Vragen? Stel ze gerust!

Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen via projectleider Joost van der Meer, j.vandermeer@lochem.nl