De Ploegdijk / Dwarsweg in Lochem ondergaat binnenkort een reconstructie. Dit doen we om sluipverkeer te weren, de verkeersveiligheid te verbeteren en de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Burgemeester en wethouders van de gemeente nemen binnenkort een verkeersbesluit.

Reconstructieplan:

  1. Eenrichtingsverkeer: Om de verkeersstromen beter te reguleren en sluipverkeer te weren, vormen we de Ploegdijk /  Dwarsweg  om tot een eenrichtingsweg. De rijrichting op deze eenrichtingsweg zal vanaf de Vordenseweg naar de Zutphenseweg (N346) zijn.
  2. Snelheidsverlaging: Met het oog op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gebied verlagen we de maximumsnelheid op de Ploegdijk / Dwarsweg naar 30 km/h. Deze snelheidsverlaging draagt bij aan een veiligere omgeving voor zowel bewoners, recreanten en overige weggebruikers.
  3. Aanleg van drempels: Als aanvulling op de verkeersmaatregelen leggen we enkele Maldense drempels aanop de Ploegdijk / Dwarsweg. Deze drempels dragen bij aan het verminderen van de snelheid van het verkeer en bevorderen zo de veiligheid op de weg.
  4. Reconstructie van de weg: De fysieke reconstructie van de Ploegdijk / Dwarsweg vindt plaats om de inrichting van de weg aan te passen aan de nieuwe situatie. Hierbij houden we rekening  met de benodigde verkeersvoorzieningen, waaronder de Maldense drempels, die passen bij de eenrichtingsverkeeropzet en de snelheidsverlaging.

Klik op de afbeelding om de gedetailleerde versie te openen in een volledig scherm.

Planning en Uitvoering

De komende maanden vinden de voorbereidingen voor de reconstructie plaats. De exacte startdatum van de werkzaamheden maken we nog bekend. Wij streven ernaar om de overlast tot een minimum te beperken en verstrekken op tijd  informatie  over de uitvoeringsfases.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar verkeer@lochem.nl.