Als Meteo Consult gladheid voorspelt, gaan de strooiwagens op pad. Deze wagens vertrekken binnen 1 uur na de melding.  Niet overal kan worden gestrooid. Onze wagens rijden speciale routes. Is bij u niet of onvoldoende gestrooid? Dan horen wij dat graag.

Provincie Gelderland strooit haar wegen (de N-wegen). Circulus-Berkel strooit voor de gemeente Lochem de overige wegen en behandelt de meldingen.

Strooiroutes

De gemeente strooit op:

  • Doorgaande wegen en busroutes.
  • De belangrijkste fietspaden.
  • De belangrijkste toegangswegen naar scholen.
  • Verbindingswegen tussen de kernen.
  • Wegen en straten waarvan veel mensen gebruik maken.

U kunt de routes zien op de website van Circulus Berkel. De gemeente strooit niet:

  • stoepen
  • parkeerplaatsen

Inwoners hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Wat u zelf kunt doen om gladheid te bestrijden leest u op de website van Circulus Berkel.

Extreem winterweer

Bij extreem en langdurig winterweer kan worden besloten om ook buiten de vastgestelde strooiroutes te strooien. Bijvoorbeeld op straten en pleinen waar veel ouderen wonen of op wegen die belangrijk zijn voor (agrarische) bedrijven.

Gladheid voorkomen

Het college van burgemeester en wethouders beslist over de strooiroutes. Deze staan in het gladheidpreventieplan 2020-2024 (pdf, 397 KB) .