In 1986 is de rijksoverheid begonnen met het betalen van geluidwerende voorzieningen aan woningen. Het gaat om woningen in de buurt van wegen en spoorlijnen. Door geluidsisolatie aan gevels, plafonds en raam- en deuropeningen heeft u in uw woning minder last van het geluid van motorvoertuigen en treinen.

Het isoleren van alle woningen in Nederland, die hiervoor  in aanmerking komen in Nederland, is een kostbare zaak. De rijksoverheid heeft hier beperkt geld voor beschikbaar. Daarom neemt de sanering vele jaren in beslag en kan per jaar maar een beperkt aantal woningen onder handen worden genomen. Onze gemeente ontvangt geld voor woningen langs wegen met veel verkeer. Voor woningisolaties langs spoorwegen is Prorail verantwoordelijk en voor woningen langs rijkswegen Rijkswaterstaat.

Komt mijn woning in aanmerking voor geluidsisolatie?

Na onderzoek heeft de rijksoverheid zogenaamde A-lijsten vastgesteld per gemeente. Op de A-lijst van onze  gemeente staan woningen die in de nabijheid van drukkere verkeerswegen en spoorwegen staan en gebouwd zijn voor 1986. Bepalend is de verwachte hoeveelheid geluid die motorvoertuigen of treinen produceren op de gevel van een woning. Is dit 65 dB(A) of meer, staat de woning op de A-lijst. De lijst geeft geen rechten op sanering en ook is hier niet aangegeven op welk moment een woning aan de beurt is. Voordat geld beschikbaar is voor isolatie van een aantal woningen wordt altijd nader onderzoek gedaan of de geluidbelasting nog steeds boven de norm is. Is dit niet meer het geval, dan vervalt het recht op isolatie.

Waarom komen geen woningen in aanmerking die vanaf 1986 zijn gebouwd?

Woningen die vanaf 1986 zijn gebouwd (of verbouwd) moeten al voldoen aan voorgeschreven isolatienormen.

Hoe wordt bepaald of een woning in aanmerking komt voor geluidsisolatie?

Geluidsisolatie met geld van het Rijk kan wanneer de geluidbelasting op de gevel van een woning meer dan 65 dB(A) bedraagt.  Dit wordt berekend aan de hand van verkeerstellingen en het aantal treinen dat over een spoorlijn rijdt. Met behulp van deze berekeningen is de A-lijst vastgesteld. Voordat definitief wordt besloten dat een woning kan worden ge├»soleerd vindt een herberekening plaats. Veranderingen in verkeersaantallen, aanpassingen aan de weg (zoals geluidsarm asfalt) of verkeersmaatregelen (zoals een 30 km zone) kunnen er toe leiden dat een woning niet meer in aanmerking komt.

Als mijn woning op de A-lijst staat, wanneer wordt deze dan geïsoleerd?

Isolatie van alle woningen in Nederland is een kostbare zaak. Daarom verdeelt het Rijk het geld hiervoor over een periode van vele jaren. De gemeente bepaalt welke woningen aan de beurt zijn. Omdat in iedere woning andere maatregelen nodig zijn en de kosten kunnen verschillen, is niet precies aan te geven welke woning wanneer aan de beurt is. De kosten kunnen ook van invloed zijn op het uiteindelijk aantal woningisolaties. 

Provinciale wegen

De provincie brengt jaarlijks de geluidssituatie van alle Gelderse provinciale wegen in kaart. Informatie over uw specifieke woonsituatie vindt u door op de geluidskaart te zoeken naar uw postcode, woonplaats of adres.