Het in werking hebben van een bedrijf is aan milieuregels gebonden. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf en de aard van de productie is een omgevingsvergunning nodig.

In andere gevallen is een melding of het verstrekken van informatie voldoende. De Omgevingsdienst Achterhoek is verantwoordelijk voor vergunningverlening, beoordelen van meldingen, toezicht en handhaving.

Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning

In het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook kunt u bekijken wat op een bepaalde plek in de gemeente Lochem wel of niet mag. Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Dan moet u aan aantal zaken voorbereiden. Wat u daarvoor nodig heeft leest u op de pagina ‘Voorbereiding omgevingsaanvraag’.

Hoe betrek ik mijn omgeving?

Stel u heeft een plan. U heeft dan niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat u hen betrekt en informeert over uw plannen. Hoe? Dat leest u op de pagina ‘Hoe betrek ik mijn omgeving?

Aanvraag of melding doen

U vraagt een omgevingsvergunning aan of u doet een melding voor een milieubelastende activiteit via het Omgevingsloket.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning milieu zijn afhankelijk van het type milieubelastende activiteit en het aantal. In de legesverordening leest u hier meer informatie over.

Termijn

Bij een reguliere aanvraag reageert de gemeente binnen 8 weken. Deze periode kunnen wij met 6 weken verlengen. De periode wordt ook langer als wij u om aanvullende informatie vragen. U krijgt dan bericht van ons.

Bij milieubelastende activiteiten met IPPC-installaties of een Seveso-inrichting is de uitgebreide procedure van toepassing. De termijn voor deze procedure bedraagt 6 maanden, met mogelijkheid tot een verlenging van 6 weken.

Contact

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).