Wilt u een nieuwe uitrit aanleggen of een bestaande uitrit veranderen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Ook als er hiervoor geen aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn.

  • Een omgevingsvergunning is nodig wanneer een inrit wordt aangesloten op een provinciale weg of als het gaat om een inrit of uitweg in het beschermd stadsgezicht Berkeloord
  • Een melding is nodig wanneer u een inrit wilt aanleggen of veranderen, anders dan aan een provinciale weg of in het beschermd stadsgezicht Berkeloord.

Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning

In het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook kunt u bekijken wat op een bepaalde plek in de gemeente Lochem wel of niet mag. Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Dan moet u aan aantal zaken voorbereiden. Wat u daarvoor nodig heeft leest u op de pagina ‘Voorbereiding omgevingsaanvraag’.

Hoe betrek ik mijn omgeving?

Stel u heeft een plan. U heeft dan niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat u hen betrekt en informeert over uw plannen. Hoe? Dat leest u op de pagina ‘Hoe betrek ik mijn omgeving?

Aanvraag of melding doen

U vraagt een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit of uitweg aan via het omgevingsloket.

Voor het melden van een inrit of uitrit kunt u het meldingsformulier (pdf, 22 KB)  gebruiken. Een melding geeft u nog niet het recht de inrit direct aan te leggen. De gemeente beoordeelt eerst of de inrit niet nadelig is voor onder meer de verkeersveiligheid, de parkeervoorzieningen en het openbaar groen.

Kosten

Een vergunning voor het aanleggen van een inrit of uitweg kost € 234. Een melding is gratis.

Termijn

Nadere informatie over de termijn van de omgevingsvergunning volgt.

Na het indienen van een melding krijgt u uiterlijk vier weken na de melding bericht of de gemeente akkoord gaat.

Bijzonderheden

Gaat u een inrit maken en moet u daarvoor een boom kappen? Dan heeft u naast een inrit- of uitritvergunning misschien ook een kapvergunning nodig. Het is verstandig om de aanvraag voor het kappen tegelijk te doen met de andere vergunning, zodat dit tegelijk beoordeeld kan worden.


Contact met de gemeente

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Wij helpen u graag.