Gaat u grondwerkzaamheden uitvoeren? Bijvoorbeeld graven in verband met bouwwerkzaamheden, bomen met wortels verwijderen of grond ophogen? Dan kunt u te maken krijgen met archeologie. Door (graaf)werkzaamheden kunt u misschien archeologische resten beschadigen. U moet daarom soms een omgevingsvergunning aanvragen en de bodem archeologisch laten onderzoeken. We beschermen zo informatie over ons verleden in de bodem.

Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning

In het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook kunt u bekijken wat op een bepaalde plek in de gemeente Lochem wel of niet mag. Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Dan moet u aan aantal zaken voorbereiden. Wat u daarvoor nodig heeft leest u op de pagina ‘Voorbereiding omgevingsaanvraag’.

Heeft u alle informatie, neem dan vóórdat u een omgevingsvergunning aanvraagt contact op met regio-archeoloog Harry Pape-Luijten via h.pape@apeldoorn.nl. De regio-archeoloog vertelt of archeologisch onderzoek nodig is en in welke vorm.

Hoe betrek ik mijn omgeving?

Stel u heeft een plan. U heeft dan niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat u hen betrekt en informeert over uw plannen. Hoe? Dat leest u op de pagina ‘Hoe betrek ik mijn omgeving?

Aanvraag omgevingsvergunning

Het onderzoek voor een omgevingsvergunning vraagt meestal om de volgende stappen:

  1. De gemeente zegt dat een deskundig bedrijf een bureau- en verkennend booronderzoek moet uitvoeren;
  2. Het rapport van dit onderzoek biedt u bij uw omgevingsvergunningsaanvraag aan via het Omgevingsloket;
  3. Na goedkeuring van het rapport besluit de gemeente of een vervolgonderzoek nodig is, of dat vrijgave kan worden verleend;
  4. Als gravend vervolgonderzoek nodig is, dan laat u een Programma van Eisen (PvE) maken door een deskundige en dient u dit in;
  5. Is dat PvE goedgekeurd, dan geeft de gemeente meestal de omgevingsvergunning af op voorwaarde dat het gravend onderzoek wordt uitgevoerd.

Treft u bij uw werkzaamheden alsnog archeologische resten aan, ook als door de gemeente vrijgave is verleend? Of heeft u geen omgevingsvergunning? Staak dan de werkzaamheden en neem direct contact op met regio-archeoloog Harry Pape-Luijten via h.pape@apeldoorn.nl.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning bedragen € 255,75. De kosten voor het beoordelen van een archeologisch onderzoeksrapport of PvE zijn € 133,60.

Termijn

Voor de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden geldt de reguliere procedure. Dat betekent dat wij binnen 8 weken een besluit nemen op uw aanvraag. In sommige gevallen kunnen wij die termijn verlengen met 6 weken.


Bij een aanvraag omgevingsvergunning zal in de hoofdregel de reguliere procedure (8 weken) gelden, behalve bij rijksmonumenten. Dan is de geldt de uitgebreide procedure.

Een omgevingsvergunning die is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Dit is anders als de omgevingsvergunning een activiteit mogelijk maakt, die kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld. Denk bijvoorbeeld aan kappen of slopen. In dat geval treedt de omgevingsvergunning vier weken na de bekendmaking in werking.

Tot 6 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning kunt u bezwaar maken tegen het genomen besluit.

Voorwaarden

Indien het onderzoeksrapport geen aanleiding geeft voor verder archeologisch onderzoek, dan zal de regio-archeoloog het onderzochte gebied vrijgegeven.

Contact

Wilt u meer weten over archeologisch onderzoek of wilt u uw bouwplan laten zien aan de regio-archeoloog? Neem dan contact op met Harry Pape-Luijten via h.pape@apeldoorn.nl


Contact met de gemeente

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Wij helpen u graag.