U bent op zoek naar uw eerste koopwoning. Dat kan zijn een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of misschien wel uw huidige huurwoning. Als u belangstelling heeft voor een bepaalde woning kunt u door uw bank of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Voor veel starters die een koopwoning willen kopen, zijn de woonlasten te hoog bij het inkomen dat zij hebben. U kunt een goedkopere woning gaan zoeken maar misschien is een starterslening voor u een oplossing.

De starterslening is een aantrekkelijke lening.

Met een starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen en het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Met een starterslening kunt u misschien toch uw droomhuis kopen. De starterslening is een aanvulling op een ‘normale’ hypotheek met aantrekkelijke voorwaarden want u betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing. 

De starterslening bestaat uit twee delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost (de starterslening)
  2. Een leningdeel dat oploopt (de combinatielening).

Hypotheken moeten namelijk vanaf het begin worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te houden. Met deze combinatielening wordt aan deze eis voldaan. De starterslening blijft daardoor de eerste 3 jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Uit de combinatielening wordt de verplichte aflossing van de starterslening ‘betaald’. Hiervoor geldt geen hypotheekrenteaftrek. De starterslening met combinatielening geldt voor alle aanvragen.

De looptijd van de Starterslening en de Combinatielening is 30 jaar. De Starterslening en de Combinatielening kunnen altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden. Na de eerste drie jaar wordt rente en aflossing betaald, tenzij de koopstarter dit nog niet kan betalen. In dat geval vraagt de koopstarter een hertoets aan (bij SVn)

Wat doet de gemeente?

De gemeente Lochem heeft voor startersleningen geld opzij gezet in een fonds bij stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Wij doen dit om starters op de woningmarkt te helpen.

Er gelden regels voor de startersleningen. In deze regels staat bijvoorbeeld wat het maximale bedrag is dat u kunt lenen.

Voor wie is de lening?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn:

  • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
  • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
  • Deze regeling is van toepassing op in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde meerderjarige personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn.

Wat zijn de regels voor de startersleningen?

Er zijn regels opgesteld om een starterslening te kunnen krijgen. Deze regels staan in Verordening Starterslening gemeente Lochem 2016. De belangrijkste regels zijn:

De maximale hoogte van de starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten van de woning tot een maximum van € 35.775,-.

De eerste hypotheek en de tweede hypotheek (starterslening) moeten worden verstrekt onder Nationale Hypotheekgarantie.

De kosten van het kopen van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan 90% van de maximale hypotheek volgens de meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie. De maximale koopsom van de woning is € 391.500,- (in 2024) om voor een starterslening in aanmerking te kunnen komen.

Meerwerk en kosten voor verbouwing zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening

Wat doet de SVn?

De SVn geeft namens de gemeente de leningen. De SVn behandelt de aanvraag voor de startersleningen en verzorgt de hele afhandeling en de administratie van uw lening. U leent dus geld via de SVn van de gemeente Lochem.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Nationale Hypotheek Garantie(NHG) is een garantie die u kunt krijgen als u een hypotheek afsluit voor de aankoop of verbouwing van een woning. Met NHG loopt u als (toekomstig) eigenaar van een woning minder risico en daarnaast kunt u profiteren van een aantrekkelijke rentekorting.